banner1451
Öne Çıkanlar YENİ YAŞINI KUTLAYAN ZABITA İLK ZİYARETİNİ BAŞKANVEKİLİ KAHVECİYE YAPTI dizi GÖKSUN SOSYAL TESİSLERİNİN TEMELİ ATILDI KÖYLERİN SADECE TABELASINI DEĞİL BENDEKİ YERİ AYRIDIR.”

Bu haber kez okundu.

KALİFİYE ELAMAN AĞAÇTA YETİŞMİYOR
 Avurap Birliği ve Türkiye Odalar  ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından finanse edilen KOBİ çalışan ve işverenlerinin küresel ekonomideki değişimlere uyum yeteneğinin artırılması projesi (KUYAP) 2013 yılında bu uygulanmaya başlanmış. Bu anlamda, Ramada Otelinde gerçekleşen toplantının açılış konuşmasını yapan Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası yönetim kurulu başkan yardımcmısı Kadir Gülkesen, önce konukları selamladı,  hoşgeldiniz dedi, sonra da yaklaşık 40 yıldır hüküm süren küreselleşme olgusuyla birlikte işletme çevresinin genişlemesi, farklılaşması ve değişmesi; işletmesini bu olguya göre yeniden yapılandıramayanlar için büyük tehdit oluşturmakta olduğuna  dikkat çekti, bu yeni olguyu iyi analiz edip işletmesini ona göre kurgulayıp geliştirenler için ise olağanüstü yeni fırsatlar sunmaktadır. Bu yeni olgudan faydalanarak büyümek için öncelikle işletme yöneticilerinin küreselleşmeyi iyi anlamaları ve kendilerini geliştirmeleri daha sonra da çalışanlarını eğiterek küresel ekonomiye uyum yeteneklerini artırmaları gerekmekte olduğuna vurgu yaptı, "Bilindiği üzere; Türkiye 1983 yılından itibaren kamu yatırım stratejisini değiştirmiş, izlenen liberal politikaların etkisi ile kamu sektörünün imalat sanayi yatırımları büyük ölçüde azaltılırken, ekonomik ve sosyal altyapı yatırımlarına daha fazla ağırlık verilmiştir. 1970’lerin sonlarında Türkiye’nin dış ödemeler dengesinde oluşan tıkanma ve küreselleşme sürecine paralel olarak artan uluslararası rekabet ortamında içe dönük ithal ikameci kalkınma stratejisinden dışa açık, ihracata dayalı kalkınma stratejisine geçiş yaşanmıştır. Bu ortamda, kamu ile özel kesim arasındaki fonksiyonel işbölümü yeniden belirlenmiş, rekabetçi piyasa koşullarında özel sektör dinamizmi harekete geçirilirken, kamu sektörünün teşvik edici, yönlendirici ve temel altyapı hizmetlerini sağlayarak destekleyici işlevleri ön plana çıkarılmaya çalışılmıştır" dedi.
TAM ÜYELİK VE MÜZAKERE SÜRECİ
Gülkesen, işletmeleri 1980-2000 döneminde dış dünyaya açılmayı gerçekleştirmek durumunda kaldığını not düştü, bu süreçte 1995’te imzalanan Gümrük Birliği anlaşması ile Avrupa ile entegrasyon adına çok önemli bir mesafe kaydedildiğene ilişkin bilgiyi aktardı, "Bir yandan Gümrük Birliği Anlaşması devam ederken bir yandan da tam üyelik ve müzakere süreci devreye girmiştir. 80’lerde küreselleşme ile başlayan dışa açılım, 90’larda gümrük birliği ve 2000’lerde Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki adaylık süreci ve müzakerelerin başlaması, Türk işletmelerini cesaretlendirmiş; Avrupa’nın yanında tüm dünyaya açılma, hedef pazar olarak tüm dünyaya odaklanma vizyonunu kazandırmıştır.  Özellikle Türkiye ile Avrupa Birliği’nin ekonomik ve ticari ilişkilerinde dönemin yeni şartlarına yönelik olarak Türk işletmelerinin rekabet edebilmeleri için uyum yeteneğinin geliştirilmesi Türkiye’nin en stratejik ve politik meselelerinden birisidir. Artık Türk işletmeleri, gelecekte varlıklarını sürdürebilmek için; düşük maliyet odaklı üretim yapısından bilgiye dayalı üretim modeline geçişi sağlamak zorundadır." diye konuştu.

KUYAP ÇOK ÖNEMLİ BİR PROJE
Gülkesen, KOBİ Çalışanlarının ve İşverenlerinin Küresel Ekonomideki Değişimlere Uyum Yeteneğinin Artırılması Projesi bu nedenlerle çok önemli bir proje olduğunu da belirtti, takiben şunları söyledi; "Bu toplantının; Türkiye’nin küresel ekonomiye uyumu konusunda önemli bir mesafe kat etmiş olan Kahramanmaraş’ta gerçekleştirilmesi daha da anlamlıdır. Kahramanmaraş 80’lerden itibaren açık ekonomi politikasına hızlı uyum sağlamış ve devlet desteği mekanizmasını doğru işleterek bugünün dev sanayi işletmelerini hayata geçirmiştir. 870 sanayi tesisi ile; tekstil, metal sanayii, elektrik üretimi, çimento ve kağıt sektöründe Türkiye üretiminde ciddi bir paya sahip olan Ayakkabı ve altın işleme sektörlerinde Türkiye’nin ikinci büyük üretim merkezi konumuna ulaşan sanayi çeşitliliğini artırmak için gıda, plastik, mobilya, kimya ve bu gibi sektörlerde yatırımlarına devam eden ilimiz on bin yıllık tarihi, eşsiz faunası ve gastronomisinin getirdiği avantajlarla turizmde de büyük yatırımlar yaparak önemli bir turizm merkezi haline gelecektir.  1980-2013 yılları arasında Türkiye tekstil yatırımlarının %12’sini gerçekleştiren Kahramanmaraş, Türkiye tekstil istihdamının %10’unu, Türkiye tekstil ihracatının %7,2’sini tek başına karşılamaktadır. Metal mutfak eşyaları sektöründe Türkiye üretiminin %60’ını tek başına gerçekleştirmektedir. Türkiye bugün; Yeni Vizyonu ile dünyada söz sahibi ilk on devlet arasında olmaya hazırlanmaktadır. Cumhuriyetin ilanından sonra ilk kez büyük bir iddia ile ortaya çıkan Türkiye; ekonomik, politik, teknolojik, sosyal, hukuki, idari, kültürel gibi her alanda, 30 yıllık, küresel dünyaya uyum tecrübeleriyle ve özellikle son 10 yıldaki makro atılımları, altyapı projeleri, hukuki düzenlemeleri ve yakaladığı istikrar sayesinde, üretim ve ihracat alanındaki eğitim, arge ve inovasyon odaklı değişim ve dönüşümünü tamamlamak suretiyle Yeni Türkiye Vizyonunu gerçekleştirerek dünya ekonomisine daha fazla katkı sağlayacaktır." şeklinde konuştu ve takiben de  bu hedefe doğru ilerlerken Türkiye yapısal sorunlarını çözmek; gerek modern finansman yönetimi kültürünün gelişmesi gerekse yenilikçi-tasarımcı üretim modelinin oluşmasını sağlamak zorunda olduğunu iddia etti..

GÜLKESEN, "HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUM" dedi.
"Bu modelin ortaya konulması için Türkiye’de yeterli girişimci ve insan kaynağı potansiyeli vardır" diyen Gülkesen, konuşmasını şu cümlelerle tamamladı; "Ancak küresel ekonomik değişimlere ve özellikle Avrupa Birliği pratiklerine uyum sağlama konusunda daha fazla çaba sarf etmek zorundadır. Bugün, siz değerli yatırımcılarımızın bu projelerle uyum yeteneğini artırarak ve yapısal dönüşümü sağlamak suretiyle ülkemizin ve ilimizin sosyoekonomik kalkınmasına çok daha fazla katkı sunacaklarına olan inancımı özellikle belirtmek istiyorum. Bu itibarla, başta Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile projeye katılan ticaret ve sanayi odalarına ve Proje Lideri başta olmak üzere tüm Proje Ekibine Kahramanmaraş iş dünyası adına teşekkürlerimizi ifade etmek istiyorum"

AVUSTURYALIM VE ENİŞTENİZİM!
Semepatik tavırları ve güzel Türkçesi ile konuklara seslenen TOBB AB Proje Geliştirme ve İzleme Müdürü Warner GRUBER, Kahramanmaraş'a ilkkziyareti olduğunu, ancakçok gelişmiş bir kent bulduğunu belirterek, KUYAP'ıon önemli projelere imza attığını kaydetti, yarı Türkçe, yarı İngilizce konuşmasında; "Bu iki yıllık bir proje. ancak kabul etmek gerekir ki, her projenin bir başı, bir de sonu vardır. Önemli olan projelerin sürdürülebilir olması" ifadesini kullanırken, Kahramanmaraş'ta çalışacak olan arkadaşlarını tanıttı, Kahramanmaraşlıların ve özellikle TSO yöneticilerinin gösterdikleri misafirperverliği öne çıkarttı, "Bizi takip edin!" diyerek sözlerine nokta koydu.


DEĞİŞİM ÖNEMLİ DE, EN ÖNEMLİSİ ZİHİNLERDEKİ DEĞİŞİM
Gruber'in konuşmasından sonra söz alan ve teknik sunuma geçen Teknik Destek Ekibi KUYAP Proje sunum uzmanı, Madrit-İspanyalı Alberto GOMEZ, o da Kahramanmaraş'a ilkr kez geldiğini, ancak meydanları ve yolları ile kenti çok beğendiğini, çok gelişmiş bulduğunu söyledi. "Kahramanmaraşlılarda bu enerjiyi gördüm. Biz yaşamımız boyunca 3 tecrübe edindik, a) insanlar doğuyor ve neticede ölüyor. ama eserleri, yaptıkları baki kalıyor. b) Hepimiz vergi ödüyoruz ki, buna mecburuz. Son olarak da değişim... Aslında değişim değişmiyor, devam ediyor. bu projeler temelde değişimle ilgili. Değişim farklı şekillerde karşımıza çıkıyor. Ev değiştiriyorsunuz, araba değiştiriyorsunuz, mobiliyalarınızı değiştiriyorsunuz. Ama zor olanı zihinlerdeki değişim. Bunu gerçekleştirdiğimiz zaman başarı arkasından gelecektir. Bir diğer amacımız, kalifiye elaman yetiştirmek. Bölgenin kapasitesini artırmak. Kurumları bir araya getirmek, toplantılar tertip edip, tartışmak ve insanları yatırıma, a kaliteye teşvik etmek. Çünkü kalifiye elaman ağaçta yetişmiyor. Ha, bu çalışmaların maliyetini soruyorsanız, yüksek bir malhiyeti var. Hareketli olun. Örneğin ben, duş alırken bile şarkı söylerim. Potansiyeli  gerçeğe dönüştürmek için çok çalışmamız lazım.  Daha çok gezin, daha çok çalışın ve düşünün ve bu potansiyelinizi somutlaştırın. Çünkü KUYAP, hedeflere ulaşmanız için vardır."

GELECEK, GELECEĞE UYUM SAĞLAMAKTIR!
Bu iddialı  cümleyi kullanan isim de, İş  Dünyasında Uyum Yeteneği KOBİ Geliştirme Uzmanı John TONER oldu. Toner, Geleceğikimse göremez dese de, bunun doğru olmadığını söyledi, "Gelecği hayal dünyamızda bekleyeceğiz" dedi ve  geleceğgi ide tarif ederken, "Gelecek, geleceğe uyum sağlamaktır" şeklinde yorumladı.

VE MUSTAFA TAŞLIYAN'IN NEFİS YORUMLARI
Çiçeği burnundaki Prof.Dr.Mustafa TAŞLIYAN ise, espri konuşması ile herkesin ilgisini ve dikkatini çekmeyi başardı, bu projenin şehre ve insan  hayatına önemli katkılar sağlayacağını ileri sürdü, bir atasözünü hatırlatarak, "Büyük balık, küçük balığı yutar. Şimdi, hızlı olan balık hepsini yutuyor. Bu da uyumlu olmakla mümkün. Sadece hızlı olmak da yetmiyor, uyum sorununuz varsa, ölüsünüz. Hayatta kalmanın tek yolu uyumlu olmaktan geçiyor." dedi ve Ankara'da bir simitçi ile yaşadığı diyalogu, kıssadan hisse olarak konuklarla paylaştı. Takiben "Kahramanmaraş'ın kaderi ile Türkiye'nin kaderi aynı"  diyerek sözlerine nokta koydu. Taşlıyan'ın bu nefis konuşması bol alkış aldı.

GÜMÜŞER VE BİR BAŞARI ÖYKÜSÜ
Programın son konuşmacısı, Kahramanmaraş Sanayi Odası Yönetim Kurulu üyesi ve Teknomelt Teknik Mensucat Sanayii ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Salih Ziya GÜMÜŞER ise, kendi özel yaşamından ve iş hayatından kesitler aktardı, başarı öyküsünün adeta kitabını yazmışcasına, küçükten beri tekstil işi ile uğraşan bir aileden geldiğini söyledi ve 8 yıllık da hazır-giyim sektöründe faaliyet gösterdiğinin altını çizdi, 2008 yılında  farkındalık yaratmak adına farklı bir projeyi şehrimize kazandırmak adına girişimlerde bulunduğunu, 'neler yapabiliriz' sorusunun karşılığını alabilmek için de 5-6 kadar proje geliştirdiklerini, ancak bunlarda yeterli başarıyı gösteremediklerini itiraf etti, Teknik Tekstil ile ilgili girişimlerde bulunduklarını belirterek de; "Tehlikeli kimyasal maddeleri izale etmek için özel kumaş ve bez dokuduk. 1 yıllık yatırım ve emek sonucuydu bu. Tabi  8 ay uyum sorunu yaşadık ama amacımıza ulaştık ve pazara girdikt. Kendi içimizdeki müşterilererle, Avrupadaki müşterilerimizle empati kurarak başardık bunu. Tabi bizim için zor biri süreçti. Sonunda fuarda bir yer bulduk, içini de empati ile doldurduk. Pazara  giriverdik böylece. Tabi bu birdenbire olmadı. Pazarda bizi kabul etti nihayetinde. bizim ipirojemiz Amerikalıların da dikkatini çekti, buraya geldiler sonunda. Biz sektörde toyduk. Ancak azimliydik. Maddi ortaklıktan çok iş ortaklıklarını kabul ettik. Meksika Körfezi kirlenmişti. Temizlik malzemelerini gönderince, farklı birşey yaptık biz de,e onlar gibi düşününce, kompozit ürünler geliştirdik" diye konuştu. Mükemmel diksiyonu ve ifade tarzı ile ayakta alkışlanan Gümüşer'in konuşmaların ardından konuklar yemeğe geçtiler.

KİMLER KATILDI, KİMLER...
Sadece sanayi ve yatırımcılar değil, siviltoplmum kuruluşlarının ve yerelyönetimlerinde ilgisini çeken programa katılanlar arasında; Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Ertaş, Kent Konseyi Başkanı Zeynep Arıkan, KASİAD  Genel Sektereri  Ahmet Görgülü, Tes-İş Şube Başkanı Ömer Lütfi Ergin, Kimse Yok mu Derneği Başkanı Mustafa Tiumurbanga, Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Arif Şen, Akedaş Genel Müdürü Mustafa Yılmaz, Tıp  Fakültesi Başhekimi Prof.Dr.Cengiz Dilber ile çok sayıda misafir katıldı. 
Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol