banner1351
Öne Çıkanlar BÜYÜKŞEHİRDEN TRAFİĞİ RAHATLATACAK YENİ KAVŞAK DÜZENLEMESİ TEZCAN HERKES KENDİ İŞİNİ YAPMALI AFŞİN BELEDİYESİNDE CEYLANPINARDA BÜYÜK PANİK !

Bu haber kez okundu.

DEDEOĞLU’NUN SORU ÖNERGELERİNE SAVUNMA BAKANI YILMAZ’DAN CEVAP
 Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, TBMM Genel Kurulu’nda Dedeoğlu’nun çok sayıdaki soru önergesine cevap verdi. MHP Kahramanmaraş Milletvekili Dedeoğlu’nun başta Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi olmak üzere, pek çok konudaki güncel soru önergesine hükümet adına Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz cevap verdi. Milli Savunma Bakanı Yılmaz’ın soru önergelerine cevapları şöyle:

Sütçü İmam Üniversitesi sorusu

“Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca konuya ilişkin olarak yazılı cevap alınmıştır. Burada, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesinin, Merkez Avşar Kampüsü dışında İl Sağlık Müdürlüğü tarafından geçici olarak tahsis edilen binasında büyük sıkışıklık içinde hizmet verdiği, Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinin 2010 yılı sonunda yapılan ikmal ihalesinde bin seksen günde tamamlanmasının öngörüldüğü ve 2011 yılında fiilî olarak yapımına başlandığı; 2012 yılı ödeneğinin 27 milyon TL, bu yılın Şubat ayı sonu itibarıyla toplam hak edişin 36 milyon TL olduğu ve hastane inşaatının yatakhane bölümünün yer döşemesi hariç bitme aşamasına geldiği; 2012 yılının ilk yarısı içinde yatakhane bölümünün işler hâle getirilerek taşınılmasının planlandığı; 2012 yılında da ek ödenek sağlanması hâlinde, hastane binasının 2012 yılında tamamlanması planlanmıştır.

2012 yılı ortalarında, kısmen taşınılması düşünülen yeni binada, kaliteli sağlık hizmeti sunulabilecek tıbbi cihaz, ekipman ve donanım için ilk etapta 18 milyon TL ödeneğe ihtiyaç duyulmaktadır. Üniversitenin HAYMER ünitelerinin hâlen Akyar köyünde yer aldığı; aynı zamanda Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü öğrencilerinin araştırma ve uygulama çalışmalarını -staj çalışmaları dâhil- bu birimlerde yaptığı; bu tesislere uzaklık ve toplu ulaşım problemi nedeniyle, gerek araştırmacıların gerekse de öğrencilerin düzenli ulaşımlarında sürekli problemler yaşandığı; mevcut ünitelerin bulundukları yerde büyüme imkânının bulunmadığı ve yem bitkileri ekim alanına müsait yerlerin olmaması nedeniyle, fizıbıl çalışmalarının mümkün olmadığı; bu sebeplerden dolayı HAYMER ünitelerinin hâlen yem bitkileri üretimi için tahsis edilmiş olan Avşar Kampüsü doğusunda yer alan 300 dekarlık alana taşınması için alan üzerinde yerleşim planlarının çıkarıldığı; bu alanda büyükbaş ünitesi, küçükbaş ünitesi, broiler ve yumurta tavukçuluğu üniteleri, gerekli yem depoları, silaj ve gübre çukurları, bakıcı ve idari binaları benzeri gerekli tüm yapıların her türlü planlamasının yapıldığı; mimari, statik, elektrik, sıhhi tesisat ve makine projelerinin hazırlandığı; metraj ve keşifle birlikte mahal listelerinin oluşturulduğu ve ihale aşamasına gelindiği; yeterli ödenek sağlanması durumunda bu yıl ihaleye çıkılarak, aynı yıl içerisinde bitirilmesinin mümkün olacağı beyan edilmektedir.

4/C aile ardımı sorusu

Kamu kurum ve kuruluşlarında 25.260 adet geçici personel istihdam edilmektedir. Geçici personele aile yardımı verilmesine ilişkin hukuki bir düzenleme bulunmadığından aile yardımı verileceklerin tespiti yapılamamakta olup, söz konusu personele aile yardımı ödeneği verilmesine ilişkin olarak da herhangi bir çalışma bulunmamaktadır.

5510 sayılı Kanun'un 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı sayılan ve altmış günden fazla borcu olanların sağlık yardımlarından faydalandırılması ile ilgili olarak 5997 sayılı Kanun'la değişiklik yapılarak prim borçlarının taksitlendirilerek sağlık yardımlarından faydalandırılması sağlanmıştır.

60 gün prim borçlu esnaf sorusu

60 günden fazla borcu olanlardan 18 yaşını doldurmamış olan kişiler, tıbben başkasının bakımına muhtaç olan kişiler, trafik kazası hâlleri, acil hâller, iş kazası ile meslek hastalığı hâlleri, bildirimi zorunlu bulaşıcı hastalıklar, afet ve savaş ile grev ve lokavt hâllerinde, borcu olup olmadığına bakılmaksızın sağlık yardımı yapılmaktadır. Böylece, acil ve riskli durumlarda sağlık yardımı yapılma imkânı sağlanmıştır. Ayrıca, 60 günden fazla prim ve prime ilişkin her türlü borcu bulunan ve tecil ve taksitlendirme talebi olmayanların 18 yaş altı çocukları hariç olmak üzere bakmakla yükümlü olduğu kişilerin gelir testine tabi tutulmak suretiyle sağlık yardımlarından yararlanma imkânı getirilmiştir.

Sağlık Katkı Payları Sorusu

Sağlık uygulama tebliğinin "Ayakta Tedavide Sağlanan İlaçlar İçin Katılım Payı" başlıklı maddesinde gerekli düzenleme yapılarak yürürlük tarihi 8 Mart 2012 olarak 29/2/2012 tarih ve 28219 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Bu kapsamda, kişilerin adına düzenlenen, 3 kutuya kadar her reçete için 3 TL alınmaktadır. 3 kutunun üzerindeki her bir kutu ilaç için 1 TL ödenmektedir. 5 kutu ilaç yazılan bir reçete için 3+2=5 TL ödenmesi gerekmektedir. Kişi emekli ise ayrıca yüzde 10 ilaç katkı payı ödemesi gerekmektedir.

Ancak kişinin ilaçları ilaç katkı payı ödenmeyecek ilaçlar arasında ise reçete ve ilaç için katılım payları ödenmez. Kişinin reçetesinde yazılı ilaçlar injectable form serum, beslenme ürünü veya majistral grubu ilaç ise reçete yazılı kutu sayısına bakılmaksızın her bir kalem bir kutu olarak değerlendirilir. Böyle bir durumda, kişi reçete başına 3 TL ödeyecek, 3 kutuyu geçen 2 kutu için ilave 2 TL ödememiş olacaktır.

Memur emeklisi bir ay içinde 2 defa devlet hastanesine gittiğinde ve kendisine 5 kutu ilaç yazıldığında toplam 15 TL ve kişinin ilaçları ilaç katkı payı ödenmeyecek ilaçlar arasında değil ise yüzde 10 ilaç katkı payı ödeyecektir. Aynı memur emeklisi bir ay içinde 2 defa özel hastaneye gittiğinde ve kendisine 5 kutu ilaç yazıldığında toplam 29 TL ve kişinin ilaçları ilaç katkı payı ödenmeyecek ilaçlar arasında değil ise yüzde 10 ilaç katkı payı ödeyecektir.

Düşük öğretmen maaşları sorusu

Göreve yeni başlamış kadrolu bir öğretmen Şubat 2012 tarihi itibarıyla 1.640,71 TL maaş almaktadır, ayrıca alanlarına göre ayda 468 TL'ye, 844 TL'ye kadar ek ders ücreti alınabilecektir.

Millî Eğitim Bakanlığının kadrolarına sözleşmeli öğretmen alımı yapılmamaktadır. Mevcut sözleşmeli öğretmenlerin de 4 Haziran 2011 tarihli 27954 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Devlet Memurları Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair 6323 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri çerçevesinde kadrolu öğretmenliğe geçişlerine imkân sağlanmış ve 14 Haziran 2011 tarihinde atamaları gerçekleştirilmiştir. Söz konusu yasanın yürürlüğe girdiği tarihte askerlik ve doğum gibi aylıksız izinde olmaları nedeniyle kadrolu öğretmenliğe atanamayanların da il millî eğitim müdürlüklerine başvuruda bulunmaları hâlinde kadrolu öğretmenliğe atanma hakları hâlen devam etmektedir.

Bildiği üzere, kamu çalışanlarının mali ve sosyal haklarında yapılan artışlar, devletin mali imkânları, ülkenin ekonomik gelişmesi ve millî gelir düzeyi, genel geçim şartları ile yıllık enflasyon oranları göz önünde bulundurulmak suretiyle tespit edilmektedir. Bu çerçevede, 2011 yılında, kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarına önemli ölçüde artışlar sağlanmıştır.

Buna göre, 2011 yılı Ocak ayından geçerli olmak üzere, kamu görevlilerinin kamu mali ve sosyal haklarında yüzde 4,22 oranda genel artış yapılmıştır. Ayrıca, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin ek 3'üncü maddesiyle yapılan ek ödeme 82,4 TL, eş için ödenmekte olan aile yardımıyla 20 TL artırılmış ve sendika üyesi kamu görevlilerine üç ayda bir 45 TL toplu sözleşme primi ödenmeye başlanmıştır.

2011 Temmuz ayından geçerli olmak üzere ise, kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarında yüzde 4 oranında genel artış yapılmış ve eş için aile yardımı ödemesi ise 20 TL artırılmıştır. Yapılan bu düzenlemenin neticesinde, aile yardımı dâhil en düşük devlet memuru maaşı yüzde 18,3 oranında, ortalama devlet memurunun maaşı ise yüzde 14,1 oranında artış göstermiştir.”

Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’a sormuş olduğum sorulara vermiş olduğu cevaplardan dolayı teşekkür eden MHP Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu, “Ancak 1992 yılında kurulan Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinin yatırımları tamamlanamamıştır, ek ödeneklere ihtiyaç vardır. Üniversitenin gelişmesi ve diğer bölümlerinin açılması, özellikle tıp fakültesine olan yatırımdaki bütçe açıklarının ve yatırım kaynaklarının sağlanması noktasında daha net bir bilgi almak isterdim. Bu konuyla ilgili daha bir açıklama yaparsanız bizleri ve Kahramanmaraş halkını mutlu edersiniz” şeklinde konuştu. 

Bunun üzerine yeniden söz alan Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, “Yine, Sütçü İmam Üniversitesine… Gerçekten de adı güzel, kendi güzel, kahramanlar diyarı Maraş, ne destek verilse uygundur. İnşallah biz de bunu -hem millet diyor hem ilgili bakanlık diyor hem Maliye Bakanımız diyor- dile getiririz.” şeklinde cevap verdi. 

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol