Öne Çıkanlar İŞİTME ENGELLİ KADINLARA DİKİŞ VE NAKIŞ KURSU İTİRAZ DİLEKÇELERİNDE SON GÜN:14 OCAK 2016 BİZ İCAT ÇIKARTACAĞIZ! SEFERE ÇIKTI ÖZÇAM MARKET

Bu haber kez okundu.

ULUSLAR ARASI SELÇUKLU DÖNEMİNDE MARAŞ SEMPOZYUMU
 17-19 Kasım 2016 tarihleri arasında Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde iki gün boyunca düzenlenecek olan sempozyum 16 oturumda gerçekleştirilecek.

Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi Eshab-ı Kehf ve Afşinbey Salonlarında gerçekleştirilecek olan sempozyumda 23 profesör, 9 doçent, 26 yardımcı doçent ve 19 araştırma görevlisinin yanı sıra, okutmanlar ve eğitimciler de katılacak.

17 Kasım 2016 Perşembe günü saat 09.00’da Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde açılışı yapılacak olan sempozyumun ilk oturumu aynı tarihte saat 10.00’da başlayacak. Sempozyumun son oturumu ise 18 Kasım 2016 Cuma günü saat 19.45’te Değerlendirme oturumu ile sona erecek.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Kültür ve Turizm Şube Müdürlüğü tarafından 17-18 Kasım tarihleri arasında iki gün boyunca gerçekleştirilecek olan sempozyumun oturumları şu şekilde:

17 Kasım 2016

9.00 -10.00 Açılış Töreni

Mehteran Gösterisi– Saygı Duruşu – İstiklal Marşı

AÇILIŞ KONUŞMALARI

Prof. Dr. İlyas GÖKHAN - Düzenleme Kurulu Adına

Prof. Dr. Durmuş DEVECİ –Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü

Fatih Mehmet ERKOÇ - Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı

Vahdettin ÖZKAN - Kahramanmaraş Valisi

17 KASIM 2016 –PERŞEMBE

ESHAB- I KEHF SALONU

I.OTURUM (AÇILIŞ OTURUMU)

OTURUM BAŞKANIProf. Dr. Abdülkerim ÖZAYDIN

10.00 – 10.15 / Prof. Dr. Mehmet ÖZKARCI

Kahramanmaraş'ta Anadolu Selçuklu Mimarisine Bakış

10.15 – 10.30 / Prof. Dr. Mustafa KESKİN

Selçuklu Türkleri ve Haçlı Seferleri

10.30 – 10.45 / Prof. Dr. Orhan DOĞAN - Arş. Gör. Aysel ERDOĞAN

I.Gıyaseddin Keyhüsrev Döneminde Maraş ve Çevresinin Siyasi Durumu

10-45 – 11.00 / Prof. Dr. Ejder OKUMUŞ

Maraş’ın Kolektif Dinî Hafızasında Selçukluların Yeri: Eshab-ı Kehf Örneği

11.00 – 11.15 / Prof. Dr. İlyas GÖKHAN

Sultan I. İzzeddin Keykavus Döneminde Maraş Bölgesinde Cereyan Eden Olaylar

11.15 - 11.30 / Tartışma

12.00 – 13.30 / Yemek Arası

17 KASIM 2016- PERŞEMBE

ESHAB- I KEHF SALONU

II. OTURUM

OTURUM BAŞKANI Prof. Dr. Orhan DOĞAN

13.30 – 13.45 / Prof. Dr. Filiz KILIÇ

Sultan I. Alâeddin Keykubad’ın Çinçin Kalesi’ni Fethi Üzerine Yazılan Şiirin Çözümlenmesi

13.45 – 14.00 / Doç. Dr. Abdullah KAYA

Selçuklular Dönemi Ermeni-Moğol Münasebetleri; Kahramanmaraş Bölgesi

14.00 – 14.15 / Doç. Dr. Ergalı ESBOSINOV

Sovyet Rus Kaynaklarında Selçuklular

14.15 – 14.30 / Yrd. Doç.Dr. Seyhun ŞAHİN

I. Haçlı Seferinin Norman Şefleri Bohemund Ve Tancred’ın Maraş’taki Faaliyetleri

14.30 – 14.45 / Yıldırım Mehmet RAMAZANOĞLU

Ramazanoğulları – Dulkadiroğulları Münasebeti

14.45 – 15.00 / Tartışma

15.00 – 15.15 / Çay arası

17 KASIM 2016- PERŞEMBE

AFŞİN BEY SALONU

I. OTURUM

OTURUM BAŞKANI Prof. Dr. Mehmet ERSAN

13.30 – 13.45 / Prof. Dr. Selahattin DÖĞÜŞ

Anadolu Selçuklularının Türkmen Siyaseti

13.45 – 14.00 / Doç. Dr. Mustafa ALİCAN

Ortaçağ Arap Kaynaklarına Göre Maraş

14.00 – 14.15 / Yrd. Doç. Dr. Kürşat KOÇAK

Selçuklu Devri Kahramanmaraş Yöresinin Türkleşmesinde Bozkır Türk Kültürünün Etkisi

14.15 – 14.30 / Yrd. Doç. Dr. Fatma İNCE

Selçuklu Hâkimiyeti Esnasında Malatya Ermenileri-Selçuklu İlişkileri

14.30 – 14.45 / Tartışma

14.45 – 15.00 / Çay arası

17 KASIM 2016- PERŞEMBE

ESHAB- I KEHF SALONU

III. OTURUM

OTURUM BAŞKANI Prof. Dr. Filiz KILIÇ

15.15 – 15.30 / Prof. Dr. Ahmet EYİCİL

Maraş'ın Türkler Tarafından Fethi, I. ve II. Kılıç Arslan Dönemi

15.30 – 15.45 / Doç.Dr.Cavid QASIMOV

Maraş ve Çevresinde Haçlı İdaresi Rus Tarihçilerinin Araştırmalarında

15.45 – 16.00 / Doç. Dr.Emin TOROĞLU

Selçuklu Döneminde Maraş Yöresinde Yollar

16.00 – 16. 15 / Yrd. Doç. Dr. N. Zahide AYDIN

I. Mesud'un Maraş'ı Fethi

16.15 – 16.30 / Yard. Doç. Dr. Mustafa AKKUŞ

Moğol İstilası ve İlhanlılar Döneminde Maraş Bölgesi

16.30 – 16.45 / Tartışma

19.00 – 20.30 / Yemek

17 KASIM 2016- PERŞEMBE

AFŞİN BEY SALONU

II. OTURUM

OTURUM BAŞKANI Prof. Dr. Remzi KILIÇ

15.00 – 15.15 / Prof. Dr. Mehmet ERSAN

Türk Hâkimiyetinden Önce Maraş ve Yöresinde Ermeni Faaliyetlerine Dair Bir Değerlendirme

15.15-15.30 / Doç. Dr. Nevzat TOPAL

Niğdeli Kadı Ahmed’e Göre Eshab-ı Kehf ve Yeri Üzerine

15.30 – 15.45 / Yrd. Doç. Dr. Nilay AĞIRNASLI

Philaretos’un Maraş ve Çevresine Hâkim Olmasında Rol Oynayan Unsurlar

15.45 – 16.00 / Dr. Arif SARI

Selçuklu’dan Osmanlıya Dulkadirli Türkmenlerinin Yayıldıkları Coğrafyaya Genel Bir Bakış

16.00 – 16.15 / Tartışma

16.15 – 16.30 / Çay arası

17 KASIM 2016- PERŞEMBE

AFŞİN BEY SALONU

III. OTURUM

OTURUM BAŞKANI Prof. Dr. Ejder OKUMUŞ

16.30 – 16.45 / Prof. Dr. Remzi KILIÇ

I. Haçlı Seferinde Kayseri-Maraş Yolu Üzerinde Göksun ve Havalisi Olayları

16.45 – 17.00 / Doç. Dr. Ayşe Dudu KUŞÇU

Selahaddin Eyyubi Zamanında Maraş Üzerinde Selçuklu-Eyyubi Mücadelesi

17.00 – 17.15 / Yrd. Doç. Dr. Hasan ARSLAN - Uzm. Kemalettin KOÇ

Ağaçeri Türkmenlerinin Selçuklu Döneminde Maraş ve Çevresindeki Faaliyetleri

17.15 – 17.30 / Yrd. Doç. Dr. Fatma ÇAPAN

Doğu Roma İmparatorluğu(Bizans) Döneminde Maraş ve Stratejik Önemi

17.30 – 17.45 / Tartışma

19.00 – 20.30 / Yemek

18 KASIM 2016 – CUMA

ESHAB- I KEHF SALONU

I.OTURUM

OTURUM BAŞKANI Prof. Dr. Murat AGARİ

10.00 – 10.15 / Prof. Dr. Yusuf AYÖNÜ

Maraş ve Yöresinde Selçuklu Hâkimiyetinin Kurulması Sürecine Dair

10.15 – 10.30 / Doç. Dr. Feyzan G. VURAL

Maraş Mevlevihane’si ve Mevlevi Müziği

10.30 – 10.45 / Doç. Dr. M. Zahit YILDIRIM

Tarih-i Ebü’l-Ferec’te Malatya

10-45 – 11.00           Yrd. Doç. Dr. Günnur AYDOĞDU 

Zengî Atabeyliği İle Sivas-Kayseri Darplı Anadolu Selçuklu Dönemi Sikkelerinin Kahramanmaraş Müzesi’ndeki Örnekleri

11.00-11.15 / Tartışma

12.00 – 13.30 / Yemek arası

18 KASIM 2016 - CUMA    

AFŞİN BEY SALONU

I. OTURUM

OTURUM BAŞKANI Prof. Dr. Mustafa DEMİRCİ

10.00 – 10.15  / Yrd. Doç. Dr. Abdürrahim TUFANTOZ

Türkiye Selçukluları Çağında Elbistan

10.15 – 10.30 / Yrd. Doç. Dr. Erhan YOSKA

İlhanlılar Zamanında Maraş ve Çevresi

10.30 – 10.45 / Arş. Gör. Toroshan ÖZDAMAR - Arş. Gör. Hadi AVA

Maraş Bölgesinde I. İzzeddin Keykavus’un Faaliyetleri

10-45 – 11.00 / Sinan DOĞAN

Moğolların Anadolu İşgali Maraş’ın Demografik Yapısına Etkileri

11.00 – 11.15 / Tartışma

12.00 – 13.30  / Yemek arası

18 KASIM 2016 – CUMA

ESHAB- I KEHF SALONU

II. OTURUM

OTURUM BAŞKANI Prof. Dr. Fahameddin BAŞAR

13.30 – 13.45 / Prof. Dr. Ergün LAFLI

Kahramanmaraş İli’nin Bir Selçuklu Vilayeti Haline Gelmesinin Arkeolojik Kanıtları          

13.45 – 14.00 / Yrd. Doç. Dr. Hüseyin KAYHAN           

Selçuklular Devrinde Maraş’ın Ekonomik Hayatı Hakkında Notlar

14.00 – 14.15 / Öğr. Gör. Tunay KARAKÖK

Malazgirt Sonrası Maraş’ta Bir Ermeni Asıllı Bizans Ordu Komutanı; PhilaretosBrachamios

14.15 – 14.30 / Sinan KAHYAOĞLU - Necat ÇETİN       

Maraş’ta Ağaçeriler ve Hatıraları

14.30 – 14.45 / Tartışma

14.45 – 15.00 Çay arası

18 KASIM 2016 - CUMA    

AFŞİN BEY SALONU

II. OTURUM

OTURUM BAŞKANI Prof. Dr. Selahaddin DÖĞÜŞ

13.30 – 13.45 / Prof. Dr. Faruk SÖYLEMEZ

Selçuklu Sultanı III. Gıyaseddin Keyhüsrev’in Ertuğrul Gazi’nin Torununa Kâhta’yı Dirlik Olarak Vermesi Hakkında Bir Değerlendirme

13.45 – 14.00 / Yrd. Doç. Dr. M. Fetih YANARDAĞ

Selçuklu Edebiyatı ve Battalname

14.00 – 14.15 / Yrd. Doç. Dr. İbrahim ERŞAHİN  - Mahmut GÜVEN

Selçuklu Dönemi’nden Bir Menkıbe Kişisi: Ümmet (Himmet) Baba

14.15 – 14.30 / Veli Cem ÖZDEMİR

Elbistan’da Bir Selçuklu Ereni: Himmet Baba Türbesi ve Etrafında Gelişen Halk İnançları

14.30 – 14.45 / Tartışma

14.45 – 15.00 / Çay arası

18 KASIM 2016 - CUMA    

ESHAB- I KEHF SALONU

III. OTURUM

OTURUM BAŞKANI Prof. Dr. Mehmet ÖZKARCI

15.00 – 15.15 / Prof. Dr. Mustafa DEMİRCİ

II. Kılıç Arslan'ın Maraş Bölgesindeki Faaliyetleri

15.15 – 15.30 / Yrd. Doç. Dr. Kemal TAŞCI

Malazgirt Meydan Muharebesi Öncesi Anadolu’ya Yapılan Selçuklu/Türkmen Akınlarının Maraş’ın Siyasî Durumuna Etkisi

15.30 – 15.45 / Yrd. Doç. Dr. Selim KAYA - Arda DENİZ         

Selçuklular Döneminde Elbistan'ı Yöneten Bazı Emir ve Valiler

15.45 – 16.00 / Ayşe SARIHAN

Kahramanmaraş Afşin Eshab-ı Kehf Ribatı Taç kapı Süslemelerinin İkonografik Çözümlemesi

16.00 – 16.15 / Tartışma

16.15 – 16.30 Çay arası

18 KASIM 2016 - CUMA    

AFŞİN BEY SALONU

III. OTURUM

OTURUM BAŞKANI Prof. Dr. Mustafa KESKİN

15.00 – 15.15 / Prof. Dr. Birsel SİPAHİOĞLU

Maraş ve Çevresinde Haçlı-Selçuklu Mücadelesi

15.15 – 15.30 / Yrd. Doç. Dr. İbrahim Balık

Mugisettin Tuğrul Şah’ın Elbistan’daki Faaliyetler

15.30 – 15.45 / Yernat ABDRAKHOV - Arailym MENDUALIYEVA

Selçuklu Döneminde Afşin Bey'in Tarih Sahnesine Çıkışı

15.45 – 16.00 / Şenol KARADANA

Elbistan Ve Çevresinde Yapılan Derbentler Yılı Savaşı

16.00 – 16.15 / Mirsad FIRTINA

Haçlıların Maraş’ı İşgali

16.15 – 16.30 / Tartışma

18 KASIM 2016 - CUMA    

ESHAB- I KEHF SALONU

IV. OTURUM

OTURUM BAŞKANI Prof. Dr. İbrahim SOLAK

16.30 – 16.45 / Prof. Dr. Murat AGARİ  

İbnü'l-Adim'in Bugye'sinde Maraş Bahsi

16.45 – 17.00 / Yrd. Doç. Dr. Ömer TOKUŞ

Fethinden Danişmendilere Kadar Malatya

17.00 – 17.15 / Yrd. Doç. Dr. Yaşar ARSLANYÜREK     

Maraş Uç Beyliği'nin Kurulması ve Maraş Uç Beyleri

17.15 – 17.30 / Bahtiyar Murat ARAS    

Selçuklu Devleti'nin Yıkılışında Maraş Bölgesinin Rolü

17.30 – 17.45 / Tartışma

17.45 – 18.00 Çay arası

18 KASIM 2016 – CUMA

AFŞİN BEY SALONU

IV. OTURUM

OTURUM BAŞKANI Prof. Dr. Ergün LAFLI

16.30 – 16.45 / Yrd. Doç. Dr. Hüseyin SARAÇ

Selçuklular Döneminde Maraş Tarihi Üzerine Yapılmış Bilimsel Çalışmalar ve Bu Çalışmaların İstatistiksel Verileri

16.45 – 17.00 / Yrd. Doç. Dr. Gonca YAYAN Rüveyda GÜMÜŞSOY

Selçuklu Dönemi Sanatının Günümüz Kahramanmaraş Ahşap Eserlerine Yansımaları

17.00 – 17.15 / Arş. Gör. Samet ALIÇ

1258 Ermeni İşgalinden Dulkadiroğlularının Kuruluşuna Kadar Maraş (1258-1337)

17.15 – 17.30 / İbrahim BAYRAK - Merve ATASOY

Selçuklular Döneminde Maraş ve Çukurova’da Ermeni Türkmen İlişkileri

17.30 – 17.45 / Tartışma

19.00 – 20.30 / Yemek

18 KASIM 2016- CUMA     

ESHAB- I KEHF SALONU

V. OTURUM (ORD. PROF. DR. MÜKRİMİN HALİL YİNANÇ OTURUMU)

OTURUM BAŞKANI Prof. Dr. Münir ATALAR

18.00 – 18.15 / Prof. Dr. Fahamettin BAŞAR

Ord. Prof. Dr. Mükrimin Halil Yinanç ve Selçuklu Tarihi Çalışmaları

18.15 – 18 30 / Prof. Dr. İlyas GÖKHAN

Ord. Prof. Dr. Mükrimin Halil YİNANÇ’ın Tarihçiliği

18.30 -18 45 / Dr. Mustafa KÖK  

Mükrimin Halil Yinanç’ın ‘Milli Tarih’ Tezinde Selçuklu Tarihçiliğinin Rolü

18.45 – 19.00 / Serdar YAKAR     

Selçuklu Tarihçisi Bir Güzel İnsan  ‘’Mükrimin Halil Yinanç’’

19.15 – 19 30 / Ömer Hakan ÖZALP       

Ord. Prof. Dr. Mükrimin Halil YİNANÇ Şahsında Bir İlim Adamı Portresi

19.30 – 19.45 / Tartışma

18KASIM 2016 –CUMA

19.45  ESHAB- I KEHF SALONU

SEMPOZYUM DEĞERLENDİRME OTURUMU

OTURUM BAŞKANI Prof. Dr. Mehmet ÖZKARCI

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol