Öne Çıkanlar ÖZEL SANKO OKULLARI ÖĞRENCİSİNİN YÜZME BAŞARISI PİAZZANIN MERCEDES ÇEKİLİŞİ YAPILDI 12 ŞUBAT RUHUNU KADINLAR TAŞIDI Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye alevi

Bu haber kez okundu.

AİLE HEKİMLİĞİ MEMNUNİYET ARAŞTIRMASI
 Başkan Adem Demir basın açıklamasında şu bilgileri verdi; Tüm illerimizden gelen aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanları ile birlikte önemli bir Çalıştaya sendika olarak imza attık. Sorunları ve çözüm önerilerini tartıştık. Ayrıca Çalıştay ile birlikte önümüzdeki çalışmalara ışık tutması amacıyla sendikamız tarafından Türkiye genelinde aile hekimliği sisteminde çalışanlarla da bir anket çalışması yapılmıştı. 548 kişi aile hekimi ve 647 kişi aile sağlığı çalışanı olmak üzere toplamda 1195 aile hekimliği sisteminde görev alan sağlık çalışanı ile gerçekleştirilen anketten önemli sonuçlar çıkmıştır.

Yüzde 36’sı Mecburiyetten Aile Hekimliğini Tercih Etmiş
Ankete göre çalışanların Aile Hekimliği Sisteminde çalışmayı tercih etme sebepleri incelendiğinde: %1’i bu soruya cevap vermemiştir, %19’u daha rahat çalışabilmek için, % 20’si daha iyi mali imkanlara kavuşmak için , %24’ü 1.basamak sağlık hizmetlerinde görev yapmayı istedikleri için ve  %36’sı ise mecburiyetten dolayı tercih etmiştir. 

Yüzde 55’inin Geliri Artmış
Mali durumlarında ki değişiklik incelendiğinde: Ankete katılan Aile Hekimliği Sistemi çalışanlarının; %1’i bu soruya cevap vermemiştir, %2’sinin geliri önemli ölçüde azalmaktadır, %4’ünün gelirinde kısmi bir azalma olmaktadır, %17’sinin geliri önemli ölçüde artmaktadır, %21’inin gelirinde bir değişiklik olmaz iken %55 gibi büyük bir çoğunluğunda ise gelirinde kısmi bir artış olmaktadır (aile hekimlerinin yüzde 26’sı gelirim önemli ölçüde arttı. Yüzde 54’ü kısmi bir artış oldu demiştir.)

Yüzde 55’i Kısmen Memnun
Aile Hekimliği çalışanlarının Aile Hekimliği Sistemden memnuniyet durumlarını incelediğimizde: Ankete katılanların; %2 si fikrim yok demiştir, %24’ü memnun olduğunu ifade etmiştir, %19’u sistemden memnun değildir, %55 gibi çoğunluk ise sistemden kısmen memnundur.

Yüzde 42’si Sistemden Ayrılmak İstemektedir
Aile Hekimliği çalışanlarının Aile Hekimliği Sisteminden ayrılmak isteme durumları incelendiğinde: Ankete katılanların; %1’i bu soruya cevap vermemiş, %16’sı sistemde kalmak istemektedir, %42 si sistemden ayrılmak istemektedir ve %41’i kararsız kalmaktadır.

Yüzde 56’sı Özlük Hakları Yönünden Mağdur
Aile Hekimliği çalışanlarının Aile Hekimliği Sisteminden ki mağduriyetleri incelendiğinde: Ankete katılanların; %1’i cevaplamayarak çekimser davranmış, %5’i mağduriyet yaşadığını, %13’ü ekonomik yönden mağdur olduğunu , %24’ü sosyal haklar yönünden mağdur olduğunu ve  %56’sı ise özlük hakları yönünden mağdur olduğunu ifade etmiştir.

Yüzde 85’ine göre İş Yükü Fazla
Aile Hekimliği Sisteminden Ankete katılan sağlık çalışanlarının aile hekimliği sisteminde ki iş yükü incelendiğinde; %1’inin iş yükü az ve oldukça azdır, %14’ünün normaldir, %35’inin fazladır, %50’sinin ise oldukça fazladır demiştir.  Çalışanlara göre İş yükü %85 gibi büyük bir oranla fazladır

 

Yüzde 95’ine göre Nöbetler Yanlış
Aile Hekimliği çalışanlarının Aile Hekimliği Sisteminde ki nöbet uygulaması hakkındaki düşüncelerine bakıldığında; Ankete katılanların; %3’ünün bir fikri yoktur, %2’sine göre doğru bir uygulama ve %95 gibi hemen hemen tamamına yakınına göre yanlış bir uygulamadır

Yüzde 54’ü Bakanlıktan Hiç Memnun Değil
Sağlık Bakanlığının Aile Hekimliği Sistemine ilgisi incelendiğinde: Ankete katılan Aile Hekimliği çalışanlarının; %1’i cevaplamayarak çekimser davranmış, %6’sı bakanlığın ilgisinden memnundur, %39’u ilgiden kısmen memnundur ve %54’ü ise ilgiden hiçbir şekilde memnun değildir.

Yüzde 51’i sistem sorunlarla Devam Eder Diyor
Aile hekimliği sisteminde çalışan personele göre sistemin geleceği incelendiğinde çalışanların; %1’i ankette soruyu cevaplamamıştır, %4’ünün sistemin geleceği hakkında bir fikri yoktur, %16’sına göre sistem düzelerek iyileşir, %28’ine göre sistem daha kötüye gider ve %51’ine göre ise sistem sorunlarla devam edecektir. Sonuç olarak geneli sistemin sorunlarla devam edeceği düşüncesindedir.

Vatandaşların Yüzde 49’u Aile Hekimliğini  İlaç Yazdırma Birimi olarak Görüyor

Aile Hekimliği Sistemine vatandaşın bakışı ile ilgili Ankete katılan Aile Hekimliği Sistemi çalışanlarının; %1’i ankette soruyu cevaplamamıştır, %1’ine göre vatandaş  diğer sağlık kurumlarına sevk birimi olarak görüyor, %7’sine göre vatandaş aile hekimlerini aileden biri olarak değerlendiriyor, %10’una göre vatandaş  1.basamak sağlık hizmetleri birimi olarak nitelendiriyor, %32’sine göre vatandaş  sağlık ocağı olarak düşünüyor ve %49’una göre  ise vatandaş ilaç yazdırma birimi olarak görüyor. Çalışanlara göre, vatandaşın yüzde %44’ü sistemden memnun iken %45’i ise kısmen memnundur.

Anket sonuçları aile hekimliği çalışanlarının yaşadıkları sorunları ve sistemin bugünkü durumunu net bir biçimde ortaya koymaktadır. Bundan sonra yapılması gereken çözüm üretmektir.  Öncelikle aile hekimliğinde iş yükünün hafifletilmesi, daha iyi özlük ve sosyal hakların verilmesi gereklidir. Çalışanların memnuniyeti de önemsenmeli bu konuda çalışmalar yapılmalıdır.

Kahveci Aile hekimliği ile ilgili bir Çalıştay gerçekleştirdiklerini ifade ederek “ Aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarının katıldığı bir Çalıştay gerçekleştirdik. Raporlar hazırladık. Oldukça verimli olan bu Aile Hekimliği Çalıştayı’nın sonuçlarını yetkililerle de paylaşarak sorunlara çözüm isteyeceğiz. Sistemin çalışanlar için daha iyi bir hale getirilmesini ve çalışanların taleplerinin dikkate alınmasını bekliyoruz. Çalışan memnuniyeti önemsenmelidir.

Türk Sağlık-Sen olarak aile hekimliği Çalıştayımızı, Anket Çalışmamızı ve aile hekimliği ile ilgili yaptıklarımızı ve çözüm önerilerimizin yer aldığı “Aile Hekimliği Raporu” kitabımızı ilimizde de yetkililerle paylaşacağız. Çalışanlara sunacağız. Taleplerin dikkate alınması ve sorunlara çözüm üretilmesi için çalışmalar yaptık, yapmaya da devam edeceğiz.”

 

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol