banner822

banner818

banner814

banner819

banner821

banner823

banner824

MHP MİLLETVEKİLİ TOR; “YSK VATANDAŞIN GÜVENİNİ SARSMAMALI”

01 Aralık 2017 Cuma 15:46
Bu haber 1455 kez okundu

Milliyetçi Hareket Partisi Kahramanmaraş Milletvekili Fahrettin Oğuz Tor, milletvekilleri; 505 sıra sayılı Yüksek Seçim Kurulunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifi'nin 6'ncı maddesiyle ilgili önerge üzerinde Milliyetçi Hareket Partisi adına söz alarak, Anayasa'mızın 79'uncu maddesi seçimlerin genel yönetim ve denetimini düzenlemektedir. Söz konusu madde hükmüne göre görev ve yetkileri kapsamında seçimler yargı organının, bu anlamda Yüksek Seçim Kurulunun genel yönetim ve denetimi altında olduğunu söyledi.

MHP MİLLETVEKİLİ TOR; 'YSK VATANDAŞIN GÜVENİNİ SARSMAMALI”
banner811
 MHP Kahramanmaraş Milletvekili Fahrettin Oğuz Tor, meclis çatısı altında yaptığı konuşmada; “Siyasi partiler demokrasinin vazgeçilmezleri olduğu kadar Yüksek Seçim Kurulu da demokrasinin olmazsa olmazıdır, denilebilir ki: "Ülkenin kaderiyle ilgili önemli bir kurumdur." Hâl böyle olunca, Yüksek Seçim Kurulu görevini yaparken hiçbir şaibeye, tartışmaya, hatta dedikoduya muhatap olmamalıdır. Hukukun önemli bir parçasının uygulayıcısı olan Yüksek Seçim Kurulu vatandaşın güvenini sarsmamalı, hukukun üstünlüğüne azami pür dikkat etmelidir. Zira, bugün ülkemizin her konuda buna şiddetle ihtiyacı vardır.

Konumuzla ilgili olması bakımından 2010 yılından itibaren dünyada hukuk ve adalet uygulamalarının ülke bazında ölçülmesiyle oluşturulan Hukukun Üstünlüğü Endeksi'nden bir defa daha bahsetmek istiyorum. 2016 Yılı Hukukun Üstünlüğü Raporu'nda ülkemiz 2014 yılında 99 ülke arasında 59'uncu sırada, 2015 yılındaysa 102 ülke arasında 80'inci sıradayken; maalesef, 2016 yılında 113 ülke içinde 99'uncu sırada yer alabilmiştir. Ülkemizin son iki yılda 40 basamak birden gerilemesi, adalet ve hukukun üstünlüğü ilkesi hususlarında içinde bulunduğu durum hoş bir durum değildir, göz ardı edilmemelidir. 2016 yılı raporunda Türkiye, hükûmetinin gücü ve tasarruflarının, yasama, yargı, bağımsız denetim otoriteleri, medya ve sivil toplum kuruluşları tarafından denetlenebilmesi ve yürütme erkinin hesap verilebilirliği konusunda 113 ülke arasında 108'inci sıradadır. Bu alanda sadece Kamboçya, Mısır, Özbekistan, Zimbabve ve Venezuela'yı geride bırakabilmiştir.

Sadece,  darbe yönetiminin, askerî cuntanın hâkim olduğu Mısır'ı; kral tarafından, parlamenter monarşiyle yönetilen Kamboçya'yı; 1980 yılında bağımsızlığını ilan etse de yine Birleşik Krallık'ın sömürgesi olarak kabul edilen, kendisinden sonra göreve eşini getirerek anayasal gücü gasbetmekle suçlanan, geçen salı günü Devlet Başkan Yardımcısı Emmerson'un görevinden alınmasının ardından ordusunun darbe yaptığı ve bir iki gün önce de istifa ettiği açıklanan Mugabe'nin ülkesi Zimbabve'yi geride bırakıyor olmak bize yakışmamaktadır.

Kul hakkının en yüce değer olduğuna inanıyorsak ki inanıyoruz, ülkemizin, hukukun üstünlüğü konularında en önde olması gerektiğini söylüyorum. Ülkemizde Hükûmetin âdeta, layüsel, sorumsuz, hesap vermeyen, gücü denetlenmeyen bir konumda görülmesi hoş değildir.
Ülkemizin en önemli yatırımcı kuruluşlarından biri olan, ülke genelinde yüzlerce yatırımı olan bir kamu kurumuna genel müdür atarken son derece dikkatli olmamız gerekir. Ahbap-çavuş-akrabalık ilişkileriyle genel müdür atarsanız, genel müdür hakkında da ayyuka çıkmış şaibeler varken duymazlıktan gelirseniz layüsel, sorumsuz, hesap vermeyen, gücü denetlenmeyen yorumlarına sebep olursunuz. Yapılan bir ihbarı değerlendiren cumhuriyet savcısının 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu kapsamında dava açmadan önce, sağır sultanın duyduğu iddiaları duymazlıktan gelirseniz, gereğini yapmazsanız bir iki açgözlünün menfaati için ülkemize haksızlık yaparsınız. 

İş yapılan yerde hata olabilir, eksik olabilir, noksanlıklar olabilir. Genel olarak hiçbir vicdan sahibi şahsi çıkara veya başkalarına çıkar sağlamaya dayanmıyorsa bu tür hatalardan sonuç çıkarmaz. Ancak, dürüstlüğünden, ehliyetinden emin olmadığı hâlde "Benim adamım, akrabam, partilim." diye önemli görevlere getirirseniz ne oldum delisi olur. Üstlerine dalkavukluk yaparken altlarından da aynı davranışları bekler. Bürokrasi bu tiplerin örnekleriyle doludur.

Haram çeşmesi akarken testisini doldurmak için sıraya girenleri, kendisine, yakınlarına kamu kaynaklarını peşkeş çekenlerin eylemlerini bilerek görmezsek... (Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) . Zaman aşımına sokarak, soruşturmayı geciktirerek, engelleyerek yol alamayız; geri kalmış gelişmekte olan ülkeler sınıfından da kurtulamayız.

Hiçbir çıkar gözetmeden bu ülkeyi büyütmek istiyorsak çıkarcılara, dalkavuklara, niteliksizlere fırsat vermeyeceğiz, korumayacağız. Hak, hukuk, adalet diyeceğiz.

Bu vesileyle yüce Genel Kurulu saygılarımla selamlıyorum. (MHP ve CHP sıralarından alkışlar)
    

Anahtar Kelimeler

Yorum Gönder