banner746

banner750

banner727

Yener ve Çitil basın önünde!

15 Haziran 2012 Cuma 11:44
Bu haber 1611 kez okundu

Kahramanmaraş Halk Sağlığı Müdürü Dr.Ahmet Yener ile İl Sağlık Müdürü Dr.İlker Çitil, birlikte düzenledikleri basınla sohbet toplantısında, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 02/11/2011 tarihli ve 28103 (mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini belirterek, amacı Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşların teşkilat, görev, yetki ve sorumluluklarını düzenlemesi olduğunu söylediler, Bakanlık Teşkilatı Sağlık Bakanlığı, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu ve Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü şeklinde yeniden yapılandırıldığına ilişkin bilgiler verdiler.

Yener ve Çitil basın önünde!
 Sağlık Müdürlü yemekhanesindeki basın ile buluşmaya, sağlık müdürlüğü ve halk sağlığı müdürlüğü üst düzey yöneticileri de katılırken, Çitili ve Yener Kanun Hükmünde Kararnamede illerdeki teşkilatı da, Bakanlık ve bağlı kuruluşlarına göre yeniden yapılandırılmıştır. Bu yapılandırmada İl ve İlçe Sağlık Müdürlükleri Bakanlığın; Kamu Hastane Birlikleri, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunun; Halk Sağlığı Müdürlükleri ise, Türkiye Halk Sağlığı Kurumunun illerdeki yönetim teşkilatı olarak belirlenmiş ve bunlara bağlı hizmet birimleri öngörüldüğünün altını çizdiler, Kahramanmaraş ili sağlıktaki bu değişimi ilk olarak uygulayan iller arasındadır. Kısa bir süre içerisinde Teşkilat yapısına uygun ayrışma yapılarak Halk Sağlığı Müdürlüğü yeni hizmet binasına taşınarak ve hizmet vermeye başladığını duyurdular.


Toplantının açılış konuşmasını yapan ve; “Amacımız Müdürlüğümüz ile Halk Sağlığı Müdürlüğümüz yöneticilerinin uyum içerisinde bir bütün halinde ortak amaç doğrultusunda ilimiz sağlık hizmetlerinin kalitesinin arttırabilmesini sağlamak ve yapılan ve yapılacak hizmetleri kamuoyuna duyurmaktır” diyen İl Sağlık Müdürü İlker Çitil, yeni teşkilat yasası sonrasında müdürlüğünün görev alanına  giren hususları belirledi; buna göre;
Sağlık Bakanlığının bağlı kuruluşların il teşkilatının koordinasyonunu yapar ve uyumlu çalışmasını gözetir. Sağlık hizmetleri yönünden ilin durumunu Bakanlıkça belirlenen aralıklarla Bakanlığa rapor eder. 112 Acil Sağlık Hizmetleri faaliyetlerini yürütür. İl sağlık müdürleri Bakanlığın ildeki temsilcisi ve valinin sağlık müşaviridir. İlimizde muhtemel Temmuz ayında kurulacak Kamu Hastane Birlikleri bünyesindeki Genel Sekreterlik faaliyete geçene kadar Kamu Hastane Kurumu Başkanlığı ile kendisine bağlı olan Hastanelerin ve Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinin tüm yazışmaları İl Sağlık Müdürlüğümüz aracılığı ile yapılmaktadır” diye konuştu.

 

YENER; HALKIN SAĞLIĞI BİZİM İÇİN ÖNEMLİ

 

Yaklaşık 2 ay önce Kahramanmaraş Halk Sağlığı Müdürlüğüne getirilen deneyimli doktor ve yönetici Ahmet Yener, sağlık müdürlüğü ile uyum içinde çalıştıklarını, amaçlarının halkın sağlığına önem vermek olduğunu söyledi, sonra da görev alanı sınırları içerisine gören bölümleri basın ile paylaştı.

Yener görevlerini;

Halk sağlığını korumak ve geliştirmek, sağlık için risk oluşturan faktörlerle mücadele etmek, birinci basamak sağlık hizmetlerini yani, Aile Hekimliği, Ana Çocuk Sağlığı, Verem Savaş Hizmetleri, Adli Tabiplik, Defin Ruhsatları, Sağlık Evlerinin bina ve personellerini planlanması, Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri (KETEM) hizmetlerinin organizasyonunu yapmak, halkın kanserden korunması için eğitim yapmak, Bedensel ve zihinsel engelliğin önlenmesine yönelik çalışma yapmak, Ruh Sağlığı Programları düzenlemek, Tütün ve diğer bağımlılık yapıcı maddeler ile mücadele etmek, Çocuk, ergen, kadın ve üreme sağlığı hizmetleri yapmak, aşılama hizmetlerini yürütmek, Genel Çevre sağlığı hizmetlerini yürütmek,  içme ve kaplıca sularının denetimini yapmak,  gibi hizmetleri yürütmektir. diye sıraladı.

 

HIZLI VE ETKİN YÖNETİM ŞEKLİ

 

Sağlık Müdürü Çitil de, üç ay önce basın toplantısı düzenlediğini, bugün ise bugüne kadar yaptıklarının ve yapacaklarının bir özetini çıkarttığını söyleyerek, geldikleri içini basın mensuplarına teşekkür etti, hızlı ve etkin yönetimlerinin ilimiz sağlık hizmetlerine yansımasına ciddi manada çaba gösterdiklerini kaydetti.

Toplantının son bölümünde Çitil ve Yener gazetecilerin gündemle ilişkin sorularını cevaplandırdılar ki, bunların arasında en dikkat çeken bölüm ise, iddia edildiği üzere sağlık genel sekreterliğine getirilmesi düşünülen Dr.Cafer Tatlıbal ile, bugün-yarın görevden alınacağı söylenen Necip Fazıl Şehir Devlet Hastanesi Başhekimi Dr.Nedim Şerefoğlu’nu kapsıyordu. 

 

 

 

 

 

Anahtar Kelimeler

Yorum Gönder