banner822

banner818

banner814

banner819

banner821

banner823

banner824

3500 SAĞLIK PERSONELİ İŞSİZ KALACAK!

08 Kasım 2017 Çarşamba 10:43
Bu haber 1112 kez okundu

Kahramanmaraş Aile Hekimleri Derneği (KAHED) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Lütfi Tiyekli, Sağlık Bakanlığı, Aile Sağlığı Merkezlerine (ASM) ödenen “Cari Gider Ödeneği” inde kısıtlama yapmaya hazırlanmakta olduğuna dikkat çekerek, “ASM’ lerin kalite standartlarını yükseltmek için gruplandırma kriterleri getiren Sağlık Bakanlığı, bu kalite standartları içine temizlik ve sağlık personeli çalıştırmasını da eklemişti. Aile hekimleri, kendilerine ödenen ücretler ile eskiden fiziki olarak çok da yeterli ortamlarda verilmeyen birinci basamak sağlık hizmetlerini (eski sağlık ocağı) nitelikli mekanlarda vermeye başlamıştır. Verilen hizmet de nitelik olarak yükselmiştir.” dedi.

3500 SAĞLIK PERSONELİ İŞSİZ KALACAK!
banner811
 ASM Yönetim Kurulu Başkanı Dr.Lütfi Tiyekli yaptığı yazılı açıklamada; Halkımız da bu sitemden memnun kaldığı yapılan memnuniyet anketlerinde  %75’ lere ulaşılan oranlar ile gösterdiğini belirterek, 3.500 sağlık personelinin işsiz kalacağını iddia etti.

Tiyekli açıklamasında; “Tüm bu olumlu gelişmelere rağmen 2018 bütçe hazırlıkları için 1. Basamak sağlık hizmetlerinden 300.000.000 ₺ kesinti planlayan Sağlık Bakanlığı, bu kesinti için kaynak olarak Aile Hekimliği sistemini görmektedir.

Aile Sağlı Merkezlerinde çalışılan aile hekimlerinin ücretleri resmi olarak 2011 yılından itibaren  % 6 azaltılmıştı. Aile Hekimi başına düşen nüfus ortalamasının fiili olarak 3600’lardan 3000‘lere düşürülmesi ile ücretlerde yaklaşık %9 daha kayıp olmuştu.

Aile hekimlerinin ücretlerinde yapılan kesintiler, artık sistemin- hekimler ve diğer sağlık çalışanları için- cazibesini kaybetmesine sebep olacak seviyeye gelmiştir.

Hekimler artık aile hekimliği sistemine girmek istememektedir. Kahramanmaraş’ta onlarca aile hekimliği pozisyonu doldurulamamaktadır. Türkiye için bu sayı binler ile ifade edilmektedir.

Sağlık Bakanlığı Aile Hekimliği sisteminde kesinti  kaynağı olarak Aile Sağlığı Merkezlerinde çalışan personelin ücretlerini görmektedir.  Bu konuda çalışma başlatıldığı gelen bilgiler arasındadır. Buna göre Aile Hekimlerine ödenen ücret daha da düşürülecek, Aile Hekimlerinden de yanlarında çalışan hemşire, ebe, tıbbi sekreter, acil tıp teknikeri gibi çalıştırma zorunluluğu kaldırılacak veya daha az kişi çalıştırması istenecektir.

Yapılan hesaplamalara göre tüm Türkiye’de 3500 çalışan bu durumdan etkilenecek ve işsizler kervanına katılacaktır. 3500 kişinin işsiz kalması on binlerce kişiyi doğrudan etkileyecektir.

Bu sözde tasarruf ile Aile Sağlığı Merkezlerinde verilen hizmetlerin kalitesinden de taviz verilmiş olacaktır. Aynı işi daha az kişiye yaptırılacak olması çalışan memnuniyetsizliğini arttıracaktır.  Belki de bazı hizmetler artık ASM lerde verilmeyecektir.  Örneğin kan alma işlemi için personeli olmadığı için tahlil işlemlerinden vazgeçilecektir.

Sağlık kalitesinden ve çalışan emeğinden tasarruf edilemez.

Biz aile hekimleri olarak Sağlık Bakanlığının bu tip planlamalardan vazgeçmesini istiyoruz. Halkımızın nitelikli sağlık hizmeti alması engellenmemelidir.”

Anahtar Kelimeler

Yorum Gönder