banner671

banner663

banner664

banner673

banner674

banner675

banner676

banner677

İl genel meclis üyeleri ne işe yarar?

İl genel meclis üyeleri ne işe yarar?

Mehmet FİSKECİ

17 Eylül 2012, 10:12
Bu makale 2775 kez okundu

Bu soruyu, meslektaşım, aynı zamanda da Afşin il genel meclis (İGM) üyesi Ömer Kösabalan sormuş! İMG üyelerini kaleme alırken, sorgularken, ilginç bir soru ortaya atmış.

Neden atmış, buna niçin gerek duymuş, anlayacaksınız!

Sevgili kardeşimiz Ömer Kösebalan, Afşin ve çevresinde olduğu kadar, şehrimizde de sevilen, sayılan bir sima, aynı zamanda da meslektaşımız. Kendisine ait Yeşil Afşin Gazetesi var. Günlük yayınlanır ki, bilenler bilir.

Sevgili dostumuz, kendisi de İGM üyesi olan gazeteci Kösebalan, son yazısında İGM üyelerini kaleme alırken; ilginç de bir soru sordu: "İGM üyeleri ne işe yarar?"

Bir vakitler, kaç sene oldu Allah bilir, aynı soruyu ben de sormuştum, ama cevabını alamamıştım. Üstelik de bu kadar yankı uyandırmamıştı.

Bu kez fırtına kopacağa benziyor.

Kahramanmaraş İl Genel Meclisi’nin (İGM) Afşin’den seçilen AK Partili üyesi,  İGM üyelerinin ne işe yaradığını sorguladı.

*


Kösebalan, 5 Eylül 2012 tarihli yazısında “İGM üyeleri ne işe yarar?” diye sorarken; “Yazımın başlığını okuyanlar, kendisi de il genel meclis üyesi olan bir gazetecinin neden bu başlığı seçtiğine şaşırmışlardır. Bu başlığın asıl muhatabı, il genel meclis üyelerinin toplanarak aldıkları yatırım kararlarını gazete, internet, broşür v.s. gibi her türlü medya araçlarını kullanarak kendileri yapmış gibi gösteren idarecilerdir” dedi. Kösebalan, “Onlar kendilerini çok iyi bilirler… Bugün bu konuya o idarecilerden birinin anlayacağı bir dil ile ‘ayar verme’ işlemini yerine getireceğim” dediği yazısında “İGM üyeleri ne işe mi yarar?” sorusuna şu cevabı veriyor:

“İGM üyeleri, 5302 sayılı yasa kapsamında belediye sınırları dışında kalan yerleşim yerlerinin, yani köylerin su, kanalizasyon, sulama suyu, yol v.s. sorunlarının çözümü için imkanlar ölçüsünde program yapar, yatırım gelmesini sağlar. 5302 sayılı yasanın 10. Maddesinde açıkça belirtilen hükümlerden aldıkları yetkiler ile köylere hizmet kararlarını alırlar.

Bugüne kadar ve bundan sonraki işleyişi kısaca özetlersek, ilgili ilçenin İGM üyeleri il özel idaresi bütçesinden, ilçenin nüfus, köy sayısı, yol ağı gibi kriterler dikkate alınarak ayrılan ödeneğe göre, ihtiyaçların aciliyetine göre bir yıllık programlama yaparlar. Bu karar tamamen ilçenin İGM üyelerinin ortak görüşleriyle alınır.

Yatırım programı, kasım ayında İGM’deki bütçe görüşmelerinde kesinleşir. Program değişikliği uygun görülürse, İGM üyelerinin ortak kararıyla değişiklik yapılır. Ek bütçeden alınan ödenekler ve KÖYDES ödenekleri de yine İGM üyelerinin oylarıyla ortak karar ile alınır. Bu planlama toplantıları, kaymakamın başlığında yapılır. İdarecilerden bazıları da katılır, ancak onların oy hakları yoktur. Teknik olarak bilgi vermek için hazır bulunurlar.

İGM üyelerinin aldığı yatırım kararları, karar organı olan mecliste kesinleştikten sonra, yürütme organı olan ilgili birimler etüt-proje, ihale, işi teslim alma, kontrol gibi işlevleri yerine getirirler. Herhangi bir köyde uygulanacak kanalizasyon projesi için ilk önce İGM kararı alır, yürütme organı işleri takip eder.

Kısaca, il özel idarelerinin yatırımlarının ne şekilde programlanacağı, hangi köye içme suyu, hangi köye kanalizasyon, nereye sulama projesi uygulanacağına, il özel idaresinin karar organı olan İGM karar verir. Bunun aksini iddia eden 5302 sayılı kanuna karşı çıkmış olur. Aksini ima eden, yönlendirmelerde bulunan, medya araçlarını kullanarak kamuoyunda yanlış algılamalara neden olmaya çalışanlar ise ‘çirkinlik’ yapmış sayılmaz mı?

Benim İGM üyeliği yaptığım dönemde ve daha önceki dönemlerde Afşin’e yapılan tüm yatırımlar İGM üyesi arkadaşlarımızın, ağabeylerimizin aldığı kararlarla gerçekleşmiştir.Sergilenen bazı tutum ve davranışlar, hangi parti iktidarda olursa olsun, yapılan hizmetlerde ‘siyaset’ faktörünü yok saymak demektir.

İGM Üyeleri her ay, il merkezinde düzenlenen ve 5 gün süren toplantılara katılarak hizmet kararlarını almak için çaba gösterirlerken, kendi görev alanı dışına çıkıp ta kamuoyuna, İGM üyesinin görevlerine sahiplenen bazı kimselere ne demeli acaba?

Hele bir de, merkezi bütçeden yapılması planlanan eğitim kampusu v.b. gibi projelere sahip çıkıp, ‘Benim şöyle bir projem var’ ‘Afşin’e eğitim kampusu kazandıracağız’ şeklindeki basın açıklamaları siyaseti ve siyasetçileri yok saymak olmuyor mu?

Sormazlar mı adama? ‘Babanızın parasıyla mı yapıyorsunuz bu işleri?’ diye.

Bırak baba parasıyla iş yapmayı, devletin parasıyla yapılan, adeta sırça köşk haline getirilen makam odalarına köy muhtarlarını girdirmeyen kim acaba?

Tüm köy muhtarları ve İGM üyelerinin de bulunduğu bir toplantıda, basın mensuplarının da önünde, bir idarecinin odasına kabul edilmediği sitemini dile getiren bir muhtara ‘Benim tarzım böyle. Benden sonra gelenle görüşürsünüz’ diye fırça atar gibi sözler sarf edildi mi edilmedi mi?

Makam odasının manzarası bozulur diye mi, bir kamu dairesinin otopark alanı kullandırılmıyor? Caddede zaman zaman 3 sıra araç parkı izdihamı yaşanmasına sebep olan kim acaba? ‘Eminim benden sonra gelen, bu alanı otopark yapar, ama ben müsaade etmeyeceğim’ sözünü kim kullandı?

Ortaklı’nın kanalizasyonu, Alimpınar’ın parke taşı, Kargabükü’nün sulama suyu, Cumhuriyet İlköğretim Okulu’nun yeni binası, Nadır Köyü’nün okul binası gibi yüze yakın yatırım kararı, Kahramanmaraş İl Genel Meclisi Toplantı Salonu’nda alınır iken, sırça köşklerde oturanların ne katkısı oldu acaba?

Sadi Şirazi ne güzel söylemiş: ‘Kusuru kendisine söylenmeyen adam, ayıbını hüner zanneder."

*

Bu yazıya bizim de diyeceklerimiz, ekleyeceklerimiz var. Ama yarın...

 

 

Yorum Gönder