Öne Çıkanlar KAHRAMANMARAŞ PİAZZA 2. YAŞINI KUTLUYOR dizi UNESCO DÜNYA MİRASLARI SERGİSİ AÇILIŞI … AR-GE ÇALIŞMASI ÇOK ÖNEMLİ ÖNEMLİ kahramanmaraş belediyesi

Bu haber kez okundu.

KENT KONSEYI SUNUM YAPTI
G.Antep kent konseyinin misafirliğinde yapılan çalıştaya Kahramanmaraş , Bursa, Çanakkale, Kocaeli, Mersin, Şanlıurfa, Adıyaman, Uşak, Balıkesir    kent konseyleri katıldı.
Genel Sekreter Tuncay KAZANCI geleceğin kentlerinde çevre sorunları ile ilgili    " Farkındalık Yaratmak " başlığıyla bir sunum yaptı.

KAZANCI, sunumunda Kahramanmaraş'ın Katı atık tesisinin belediyemiz tarafından Ağustos ayında hizmete alınacağını, atık su tesisinin ise ihale aşamasında olduğunu anlattı.
KAZANCI, Kahramanmaraş' ın su kaynakları açısından Türkiye' de ilk sırada dünyada ise 8.sırada olduğunun altını çizdi. Gaziantep su ihtiyacının önemli miktarının Kahramanmaraş Kartalkaya barajından karşılandığını anlattı. Kent konseyi çevre grubunun yaptığı faaliyetler ilgili ise ;
·        Elektromanyetik dalga zararları ile ilgili konferans
·        Yalıtım ve Enerji tasarrufu konferansı
·        Atıksu arıtma tesisi ile ilgili çalışmalar
·        Afşin Elbistan santraline dikkat çekmek için EPDK kurumu başkanının şehrimize getirilmesi
 
Faaliyetlerini gerçekleştirdiklerini anlattı.
            Sanayileşmenin özellikle toprak ve su kaynaklarına hızla zarar verdiğini anlatan KAZANCI, gelişirken kaynaklarımızıda korumanın çok çok önemli olduğunu aktardı.
            Kahramanmaraş Kent Konseyinin Çevre platformunun üyesi olduğunu belirterek ;  Çevre platformunun 2011 yılında kurulduğunu 7 ay boyunca çalışarak Kahramanmaraş çevre sorunlarıyla ilgili 14 maddelik bir sonuç bildirgesi yayınlandığını anlattı.
            Sonuç bildirgesinde ;
·        Kahramanmaraş İçin Çevre Çalıştayı katılımcıları ülkemizde olduğu gibi ilimizde de AB çevre politikalarının yerele yansımasını önemsemektedir
 
·        Afşin-Elbistan Termik Santralinin A ünitesinin eski teknolojiye sahip olması ve baca gazı arıtma sisteminin olmamasından dolayı, santralden çıkan zehirli gazlar ve partiküllerin atmosfere arıtılmadan salıverilmesi bölge ekosistemini ve insan sağlığını ciddi boyutlarda olumsuz etkilemektedir. Bölge halkının ve Türkiye’nin dördüncü büyük ovasının korunması için devletin gerekli tedbirleri bir an önce alması gerekmektedir.
 
·        Sanayi bölgelerindeki işletmelerden deşarj edilen atık suların, bu işletmeler tarafından, yönetmeliklere uygun tesislerde arıtılıp kanuni sorumluluklarını yerine getirerek Aksu çayına ve Sır Barajına bırakıldığı ifade edilse de, genel olarak kamuoyunu tatmin etmediği, işletmelerin vicdani sorumluluklarını da yerine getirerek atıklarını doğal hayata zarar vermeyecek şekilde bırakmaları gerektiğinin hatırlatılmasına ihtiyaç duyulmuştur.
 
·        Yetkililerimizin iyi niyet ve çabalarına rağmen hâlâ, Kahramanmaraş kent merkezindeki atık suyun arıtılması için kurulacak tesis henüz proje aşamasındadır ve hayata geçme zamanı ile ilgili süreç devam etse de kesin takvim ortaya konulamamaktadır. Bu çalışmanın kısa zamanda tamamlanması yerel yönetimlerden beklenmektedir. Kahramanmaraş Belediyesi tarafından “Düzenli Katı Atık Depolama Tesisi”nin inşaatına başlanmış olmasından memnuniyet duyulmuş, benzer tesislerin en kısa sürede ilçelerde de yapılmasının gerektiği ortaya konmuştur. Ayrıca köylerde başlanan düzenli atık depolama çalışmalarının takip edilmesi ve özellikle katı atıkların verdiği çevre kirliliğinin önlenmesine yarayacak bu çalışmanın akamete uğrama eğiliminin önüne geçilmesi önemli görünmektedir.
 
·         Kahramanmaraş’ın eşsiz ve değerli bir toprak potansiyeli olduğu bilinmektedir. İlimizin toprak potansiyelini belirten toprak haritaları güncellenerek detaylı toprak haritaları oluşturulmalıdır. Marjinal tarım alanları orman veya mera olarak kullanılarak erozyonun engellenmesi yoluyla toprak ve su kaynakları iyileştirilmelidir. Tarım dışı amaçlı arazi kullanımlarının kontrol altına alınması amacıyla arazi kullanım planlaması yapılmalıdır. Ayrıca; Kahramanmaraş Ovası’nın büyük ova statüsüne alınması için gerekli çalışmalara gecikmeden başlanılması insan ve çevre sağlığı bakımından bir ihtiyaçtır.
 
·        İlimizdeki hızlı kentleşme ve sanayileşme, trafik ve nüfus artışını beraberinde getirmiş, bu da gürültü kirliliğinin artmasına yol açmıştır. Tedbir alınmadığı takdirde zamanla gürültü kirliliği artışının, Kahramanmaraş’ta yaşayan insan ve diğer canlıların sağlığını olumsuz etkileyeceği öngörülmektedir.
 
·        Yer üstü ve yer altı su kaynakları bakımından zengin olan ilimizin su kaynaklarının korunmasına ihtiyaç vardır. Tarımda suyun veriminin artırılması, tatlı su kaynaklarının değerli bir maden olarak ele alınması, suyun ev ve endüstride verimli kullanılmasının sağlanması, arıtma tesislerinin daha verimli ve etkili işletilmesi gerekmektedir.
 
·        İl genelinde zirai kimyasal gübre ve tarımsal ilaç kullanımında suyu ve toprağı koruyucu önlemler alınmalıdır.
 
·        Toprağın biyolojik özelliklerini yok eden anız yakılmasına sıklıkla rastlanmaktadır. Konuyla ilgili önleyici tedbirler artırılmalı, bu sorun artık tamamen ortadan kaldırılmalıdır.
 
·        Kahramanmaraş kent merkezinde kış aylarında yaşanan hava kirliliğinin azaltılması ile ilgili önlemler artırılmalı, katı yakıt tüketimi azaltılmalı, kaliteli yakıtlar yakma tekniğine uygun yakılmalı, binalarda ısı yalıtımına önem verilmeli, özellikle doğalgaz kullanımını artırıcı önlemler alınmalıdır.
 
·        Kahramanmaraş’ta önemli sulak alanlar bulunmaktadır. Sulak alanları korumak İçin temel ilke, gelişimin sürdürülebilir olmasıdır. Bu ilkeler doğrultusunda sulak alanların yönetim planları tamamlanmalıdır. Özellikle Gâvur Gölü’nde devlete ait 10.300 dekarlık iki parselin (1211-644) sulak alan olarak ilan edilmesi ve Ramsar Sözleşmesi gereğince sonuçlandırılması gerekmektedir. Böylece kurutulmuş olan Gâvur Gölü’nde kırılan ekosistemin tekrar işlevselliğe kavuşturulması önem arz etmektedir.
 
·        Kahramanmaraş Coğrafyası’ndaki biyolojik çeşitlilik ve gen kaynaklarının korunması önem arz etmektedir. Bu konuda yapılan çalışmalar desteklenmelidir.
 
·        Kahramanmaraş’ta çevrenin korunması konusu sadece kamu kurumlarına bırakılmamalı, onlara destek verecek sivil katılımın geliştirilmesine yönelik çalışmalara devam edilmelidir. Sivil toplum kuruluşları aracılığıyla çevreye yerel sahiplenme daha da artırılmalıdır.
 
·        Yeni kurulan “Kahramanmaraş İçin Çevre Platformu” memnuniyetle karşılanmış, bu konuya duyarlı olan, çalışmalara katılmak isteyen tüm kişi, kurum ve kuruluşların yer alması beklenmektedir.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GAZİANTEP BELEDİYE BAŞKANI ASIM GÜZELBEY RİO PAYLAŞIMLARINI ANLATTI  
             G.Antep belediye başkanı Dr.Asım Güzelbey ise Brezilya RIO 'da düzenlenen " Yerel Gündem 21 " toplantılarına dünyanın her noktasından 18.000 kişinin katıldığını söyleyerek kendisininde sunum yaptığını anlattı.
            . Toplantılarda dünya ülkelerinin ;
·        Gelir dağılımında eşitsizlikler nasıl giderilir ?
·        Küresel iklimle mücadele
·        Açlıkla mücadele
·        Su kaynaklarının korunması
·        Enerji ve Çevre
            Konularını görüşerek, sonuçlar alınmaya çalışıldığına dikkat çekti.
            Dünyanın her yerinden gelen bilim adamları ve yerel yöneticilerin gelecekte nasıl bir dünya olacak tartışmaları yaptıklarını söyledi.
 
            GAZİANTEP MİLLETVEKİLİ ERDOĞAN ENTERESAN KONULARA DEĞİNDİ
            G.Antep milletvekili Mehmet Erdoğan, G. Antep Belediye başkanıda çalıştaya katılarak böylesi bir organizasyonun bölgemiz ve Türkiye adına kazanım olduğunu belirttiler.
            Milletvekili Erdoğan kent konseyi genel sekreterliğinden sonra milletvekili seçildiği için, şehrin sorunlarının çözümü noktasında doğrudan sonuca gidecek projeler üzerinde durduklarını iletti.Milletvekilliği ile ilgili tecrübelerini paylaşırken ise çok önemli noktalara değindi.
            Hangi konuda olursa olsun " Söz vermeyeceksiniz " dedi. Milletvekili bile olsanız yapılması gereken konunun yıllar sürebildiğini belirtti.
            Antep Adıyaman duble yoluna bakan tarafından yok denmesine rağmen il özel idaresinden ilk bütçesini ayırarak 1,5 trilyonla başladıklarını şu an yolun bitmek üzere olduğunu anlattı.Ayrıca Komagene krallığıdan kalan anıt mezarın yapılabilmesi için 5 yıldır mücadele ettiğine dikkat çekti.
            ERDOĞAN, Takip edilmeyen hiçbirşeyin yapılmadığını , projelerin üretileceğini ama takip eden olmadıkça sonuç alınamadığını belirtti.Tahrip etmek kolay ama yaşatmalıyız dedi. Mücadelelerle yürüyerek geldiklerini söyledi.Kent konseyi genel sekreterliğinden geldiği içinde bütün sorunlara hakim olduğunu anlattı.
            10 FARKLI KENT KONSEYİ SUNUM YAPTI.
            Türkiye genelinde çevre çalışma gruplarını kuran Kahramanmaraş G.Antep, Bursa, Çanakkale, Kocaeli, Mersin, Şanlıurfa, Adıyaman, Uşak, Balıkesir' in sunumları üzerinde konuşulduktan sonra görüş alışverişinde bulunuldu.
            Paylaşımların sonunda öne çıkan başlıklar ise ;
·        Çevre ile ilgili yasal düzenlemelere hızla adım atılması
·        Tarım arazilerinin korunması konusunda devletin tedbir alması
·        Şehirlerde polen tozu üreten, yaprağını döken ağaçlar yerine başka ağaç ve bitkiler tercih edilerek, suyu az tüketen ağaçların dikilmesi
·        Sanayileşmenin yoğunlaştığı şehirlerde atık su ve katı atık sorunu çözümünde bürokratik engellerin kaldırılarak çözüm üretilmesi
·        Eğitim sistemine çevre ile ilgili dersler konularak su ve enerjinin doğru kullanımına dikkat çekilmesi
·        Asıl sorunun nüfus artışı değil, tüketim artışı olduğu
·        Yenilenebilir enerji kaynaklarında her türlü teşvik ve desteğin sağlanması

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner1245

banner1233

banner1234

banner1246

banner1248

banner1237