Öne Çıkanlar dizi AFŞİN BELEDİYESİNDE AFŞİN DEVLET HASTANESİNDEN İKİ YENİ HİZMET 70 YETİM GİYDİRİLDİ Esat Şengül

Bu haber kez okundu.

“KAHRAMANMARAŞ VE KENTSEL DÖNÜŞÜM” ÜZERİNE İKİNCİ YAZIM
 

Bu yazıda özetle; “İlimizde çarpık kentleşme ve düzensiz sanayileşme nedeniyle gecekondular, tarım topraklarının sanayiye feda edilmesi, şehrin merkez kesimlerinde yolların dar olması, yeşil alanların az olması ve su, hava, gürültü, katı atıklar kirliliğinin” altını çizmiştim. “İşte bu gerçeklerden dolayı kentsel dönüşüm şarttır. Yoksa, sırf iş olsun diye kentsel dönüşüm elbette istenmez” diyerek bu hususun gerekliliğine dikkat çekmiştim.
Esasında Kahramanmaraş’ta kentsel dönüşüm kapsamında altının çizilmesi gereken bir başka husus da “deprem gerçeğidir. O yazıda buna da dikkat çekerek, İlimiz açısından kentsel dönüşüm çok daha öncelikli bir konudur diyerek tespitler sunmuştum.
Bu açıdan bakacak olursak, kentsel dönüşüm sırf İlimiz için değil, Ülkemiz için önem ve öncelikli bir yere sahiptir. Çünkü, tüm Ülkemiz deprem gerçeği ile karşı karşıyadır.

Bu gerçek ışığında, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Türkiye Büyük Millet Meclisinde 16.05.2012 tarihinde kabul edilerek yasalaşmış ve 31 Mayıs 2012 tarih ve 28309 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Sözkonusu Kanunun hedefi, afet riski altındaki alanlar ile bu alanlar dışındaki riskli yapıların bulunduğu arsa ve arazilerde, fen ve sanat norm ve standartlarına uygun, sağlıklı ve güvenli yaşama çevrelerini teşkil etmek üzere iyileştirme, tasfiye ve yenilemelere dair usul ve esasları belirlemektir. Bu yasa oldukça gerekli, hatta elzemdir. Aksi takdirde halkımızın can ve mal güvenliği tehdit ve tehlike altında olmaya devam edecektir.

Ülkemiz için kentsel dönüşüme olan ihtiyacı böylece tespit ettikten sonra, gelelim tekrar İlimizdeki ihtiyaca.
Şehrimize tepeden ve yüksek yerlerden bakıldığında en çok ne görülüyor? Maalesef, en çok beton yığınları görülüyor. Buradan çıkan ilk sonuç, kentsel dönüşüm de yeşil alanlara önem verilmesidir. Kent içi yollarda daracık yolların varlığı da sona erdirilmelidir. Kentin belirli merkezlerinde geniş meydanlar oluşturulmalıdır.

Şimdi bunlar nasıl olacak? Para gereklidir, diyenleri duyar gibiyim. Bu hususta gelirler de sağlanmıştır. 6360 sayılı Büyükşehir Yasasıyla yeni gelir kaynakları sağlanmıştır. Bu gelirler kentsel dönüşüme ayrılmalıdır. Zira, 6306 sayılı Kentsel Dönüşüm Yasasında; “ilgili belediyeler, yatırıma ilişkin yıllık bütçelerinin yüzde beşi ile Belediye Gelirleri Kanununun 80 inci maddesi uyarınca tahsil edilen harç gelirlerinin yüzde ellisini,  kentsel dönüşüme ayırmak zorunda” olduklarına dair hüküm mevcuttur.

Kahramanmaraş’ımızda kentsel dönüşüm elzemdir. Bu hususta gelirler sağlanmıştır. Yapılması gereken vatandaşla uzlaşarak ve gönüllülük esasını da gözeterek, kırmadan-dökmeden şehrin muhtelif yerlerinde kentsel dönüşüm başlatmaktır. Tabi, burada merkezden çevreye doğru bir yöntem izlenmelidir.

Bu hususta geçen aylar içerisinde Bakanlar Kurulunca bir karar alınmıştır. 27/07/2013 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren karar çerçevesinde Kahramanmaraş Merkez ilçeye bağlı bulunan Menderes Mahallesi, kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ilan edilmiştir. Menderes Mahallesinde gayrimenkulleri bulunan vatandaşlar ve Belediye arasındaki görüşmeler süratli bir şekilde devam ediyor. Medyaya da yansıdı, bu bölgede,  konutların, gençlik merkezlerinin, alışveriş merkezlerinin, hastane ve otel gibi sosyal donatıların yoğun olarak yer aldığı bir dönüşüm uygulanacaktır. İnşaallah hayırlı ve uğurlu olur. Bu şekildeki dönüşümler artarak devam etmelidir.

Evet, bu yazı “Kahramanmaraş ve kentsel dönüşüm” konusunu ele aldığım ikinci yazımdır. Bu konunun sürekli takipçisi olacağız. Bu takipte üç hususun önemini devamlı gündemde tutacağız. Birincisi, yeşil alanlara önem verilmesidir. İkincisi de geniş yollara ve meydanlara önem verilmesidir. Üçüncüsü de sağlam ve dayanıklı yapıların yapılmasıdır. Bu üç husus sağlanmazsa, kentsel dönüşüm değil, maalesef, rantsal bölüşüm geçerli olur.

Biz Kahramanmaraş’ta ve Ülkemizin her yerinde kentsel dönüşüm istiyoruz, rantsal bölüşüm değil.

Ahmet SANDAL

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol