Öne Çıkanlar KAHRAMANMARAŞ PİAZZA 2. YAŞINI KUTLUYOR dizi UNESCO DÜNYA MİRASLARI SERGİSİ AÇILIŞI … AR-GE ÇALIŞMASI ÇOK ÖNEMLİ ÖNEMLİ kahramanmaraş belediyesi

Bu haber kez okundu.

Hasatta Dane Kaybı Önlenecek
 Kahramanmaraş İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nce hazırlanan “Biçerdöverle ürün hasadı hakkında tebliğ” ile çiftçilerin büyük emek, zaman ve masrafla üretmiş oldukları tarla bitkilerinin (buğday, arpa, mısır, soya, çeltik, ayçiçeği, yulaf, çavdar, mercimek vb.) zamanında, en az tane ve sap kaybı ile tekniğine uygun olarak biçilmesini sağlamak ve bu sayede milli servet kaybını önlenecek. Ayrıca, biçerdöverlerle yapılan hasatta meydan gelen tane kayıpları ile tane hasarlarını en alt seviyede tutmak ve 2012 yılı hasat döneminde İl ve İlçe Müdürlüklerimizde hasat tekniği konusunda yetiştirilmiş ve Kahramanmaraş Valiliğince yetkilendirilmiş teknik elemanlar tarafından biçerdöverle hasat sırasında tarla ve biçerdöver kontrolleri yapılacak.

Kahramanmaraş’ta  bu tebliğin E. Maddesinde (E.1-E.2-E.3-E.4-) belirtilen hususlara uymayarak, ürün kaybına sebep olanlar ile görevlilere karşı gelenler hakkında, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu’nun 32. maddesine göre “eğitimsiz ve donanımsız hasat makinesi hizmetleri verilmesinin önüne geçilerek kamu düzeni ve kamu güveninin de korunması” amacıyla yasal işlem yapılacak.

TEBLİĞDE ŞU HUSUSLARA YER VERİLDİ

Biçerdöverle Hasatta Tane Kayıplarının Önlenmesinin İnsan Beslenmesi Açısından Önemi: Dünyamızda ve bilhassa Ülkemizde insan beslenmesinde en büyük temel gıdanın tahıl ve tahıl ürünleri olduğu herkesin malumudur. Ülkemizdeki toplam arazinin üçte ikisi tahıla ayrılı olduğu halde zaman zaman tahıl ithal ettiğimizde acı bir gerçektir. Dünya üzerindeki ve Ülkemizdeki tahıl alanları artık sınırlıdır. Buna rağmen nüfus hızla artmakta ve açlıklar yer yer kendisini göstermektedir

Biçerdöverle Hasatta tane Kayıplarının Önlenmesinin Ekonomik Açıdan Önemi: Ekonomik düzeni korumak açısından değerlendirildiğinde: “ yapılan hesaplamalar sadece hububatta tane kaybını yalnızca % 1 azaltmakla kullanılmamış son model biçerdöverlerden 40-60 adet alınabileceğini  göstermektedir. Ülkemizde her yıl ortalama 25 milyon ton ürün biçerdöverle hasat edilmektedir. Aynı zamanda, ülkemizde yalnızca % 1 azaltmakla 250 bin ton tahıl toprağa dökülmeyecek ve hasat esnasında kaybedilmeyecektir.

Bu Görevin Yerine Getirilmesinde Kabahat Olarak Değerlendirilecek Durumlar: Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığınca hazırlanarak Bakanlık İl Müdürlüklerine gönderilen  “2012 Yılı  Biçerdöverle Ürün Hasadında Kontrol Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Uygulama Talimatı” nda yer alan ve İlimiz sınırları içerisinde 2012 yılı hasat sezonunda biçerdöverlerle hububat hasadında uygulanacak esaslar ve yapılacak cezai işlemler aşağıya çıkarılmıştır.

E.1.Biçerdöver Operatör Belgesi bulunmayan, biçerdöver kullanıcısı çalıştıran biçerdöver sahipleri ve belgesiz biçerdöver  kullanan biçerdöver operatörlerine,

E.2. İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerince tespit edilen % 2 kayıp oranından fazla tane kayıplarına sebep olan biçerdöver sahipleri ve operatörlerine,(Hasat olgunluğuna gelmemiş ve çiğ düşmüş ürünleri hasat eden biçerdöver sahipleri ve operatörlerine, teknik özellikleri yetersiz, tamir, bakım ve ayarları tekniğine uygun olarak yapılmamış biçerdöverlerle hasat yapan sahiplerine), (örneğin;Yatık ürünleri Başak kaldırıcısız, Domuz burnu/Sap ayırıcısı  bulunmayan biçerdöver çalıştıran Biçerdöver sahiplerine),

E.3.Yangın söndürücüsüz biçerdöver çalıştıran biçerdöver sahiplerine, E(E.1-E.2-E.3) maddesinde açıklanan konularda;  5326 sayılı Kabahatler Kanunu’ nun 32. maddesine göre “eğitimsiz ve donanımsız biçerdöver hizmetleri verilmesinin önüne geçilerek  kamu düzeni ve kamu güveninin de korunması amacıyla”    makine sahibi, makine kullanıcı ve tarla sahibi  hakkında “idari yaptırım karar tutanağı” hazırlanarak cezai işlem yapılacaktır,

E.4. Görevle bağlantılı olarak sorulması halinde, Kabahatler Kanunu’ nun 40. maddesinde yapılan açıklamalara göre yetkili kamu görevlisine kimliği veya adresi ile ilgili bilgi vermekten kaçınan veya gerçeğe aykırı beyanda bulunan kişiye yetkilendirilmiş kamu görevlisi tarafından sekseniki Türk Lirası (82 TL) idari para cezası verilecektir. Yetkili Kontrolörlere, kimliğini bildirmeyen biçerdöver sahibi ve biçerdöver kullanıcılarına Kabahatler Kanunu’ nun 40. maddesinde yapılan açıklamalara göre makine sahibi ve makine kullanıcıları hakkında “idari yaptırım karar tutanağı” hazırlanarak cezai işlem yapılacaktır.   

Ürün sahipleri, hasatta fazla tane kaybına neden olan operatörleri en yakın tarım teşkilatına bildirecektir. Ürün sahipleri yukarıda E maddesinde açıklanan durumları taşıyan biçerdöver sahibi ve operatörlerini Gıda Tarım ve Hayvancılık İl ve  İlçe Müdürlüklerine bildireceklerdir. Biçerdöver kira ücretlerinin belirlenmesinde esas, karşılıklı anlaşma olacaktır. Ancak aşırı ücret taleplerini önlemek amacıyla “biçerdöver kira ücretleri yapılacak sözleşmede belirtilecektir”. Ekin sahipleri hasatta fazla tane kaybına neden olan operatörleri Belediye Başkanlığı ve Muhtarlık kanalıyla en yakın Gıda Tarım ve Hayvancılık İl ve İlçe Müdürlüklerine bildireceklerdir.

İlimizde 2012 yılında Biçerdöver hasadında müsaade edilebilir kayıp oranı % 2 olarak belirlenmiş olup, bu oranın üzerinde biçim yapan biçerdöver sahipleri ve operatörlerine idari yaptırım uygulanacaktır. Hububat hasadına giren biçerdöverler hasat sezonu boyunca Kahramanmaraş Valiliği tarafından yetki belgesi verilmiş görevlilerce sürekli kontrol edilecektir. 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na göre “biçerdöver sahipleri biçerdöverlerini Ziraat Odalarına tescil ettirmek, tescil belgesi ve plaka almak zorundadırlar.” Bu nedenle; Biçerdöverlerin karayollarında hareketlerinde trafik polisleri, köy yollarında hareketlerinde ise Jandarma görevlilileri tarafından gerekli kontroller yapılacak, “biçerdöverlerinin tescil işlemlerini yaptırmamış ve Ziraat odası plakası almamış”  biçerdöver sahiplerine, trafik polisleri ve Jandarma görevlilileri tarafından yasal işlem yapılacaktır.

Belgeli operatörlerin belirtilen hedefin üzerinde tane kaybına neden olmamaları için;  Biçerdöverlerini hasat edecekleri ürün ve her tarla için ekinin durumuna göre yeniden ayarlayacaklardır. Ayar imkânı olmayan biçerdöverlerle hasat yapılmayacaktır. Aşırı kâr amacıyla biçerdöverlerinin ilerleme ve dolap dönme hızını artırmayacaktır. Biçim yüksekliği sap kayıpları ve anız yangınlarına meydan vermemek için tarlanın durumuna göre minimum seviyede ayarlanacaktır.

Ürün sahibi veya ürün sahiplerini temsilen muhtarlık, belediye başkanlıkları, ziraat odası başkanlıkları veya çiftçi mallarını koruma başkanlıklarınca, hizmet vericiler olan biçerdöver sahibi veya sahipleri ile hukuki geçerliliği olan sözleşme yapmaları konusunda uyarılacaklardır. Ürün sahipleri veya temsilcileri hizmet vericiden kaynaklanan kayıplarının maddi değerlerini tespit ettirmek amacıyla; en kısa sürede acilen dilekçe ile Valilik veya Kaymakamlık makamlarına başvurarak “zararlarının tespit edilmesini talep etmeleri” ve bu yolla Gıda Tarım ve Hayvancılık İl ve İlçe Müdürlüklerinde görevli yetkili kontrolörlerce ürünlerinde biçerdöverle hasat sırasında oluşan tane kayıp miktarını belirleyen “zarar tespit raporu”nu  hazırlatacaklar. Ürün sahipleri; yukarıdaki N maddesinde belirtilen belgelerle birlikte, uğradıkları zararların tazmini için T.C. Mahkemelerinde “zarar tazmin talep davası” açabileceklerdir.       

Valiliğimizce 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu’ nun 32. maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan bu bildiriye uymayanlar, engel olanlar yada zorluk çıkaranlar hakkında yetkili kontrolörlerin talebi halinde ilgili makamlarca kolluk kuvvetlerinin müdahalesi sağlanacak ve davranışları başka bir suç oluşturmuyorsa, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’ nun 32. ve 40. maddesine göre “eğitimsiz ve donanımsız biçerdöver hizmetleri verilmesinin önüne geçilerek kamu düzeni ve kamu güveninin de korunması amacıyla” işlem yapılacaktır.

 

                     

                                                                                                                    

 

 

 

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner1245

banner1233

banner1234

banner1246

banner1248

banner1237