banner671

banner663

banner664

banner673

banner674

banner675

banner676

banner677

DERSHANELER, YİNE DERSHANELER

23 Temmuz 2013 Salı 09:22
Bu haber 4315 kez okundu

1984 yılının Ağustos ayında dönemin Milli Eğitim Bakanı ‘’dershaneler kesin kapanacak’' demiş ( Kaynak: NTV’de' Bugün Yarın’ Prg). Demiş diyorum çünkü ben 30 Ağustos 1984 doğumluyum dönemin Milli Eğitim Bakanı dershaneleri kapatma kararı aldığı ayda doğmuşum. Yıl 2013 yine gündemde dershaneler ve yine dershaneler kapanacak diyen Milli Eğitim Bakanları...

DERSHANELER, YİNE DERSHANELER
banner656
 8 yıldan buyana da Çözüm Dershanesinde çalışıyorum. Ders veren eğitim öğretimle ilgilenen öğrencilerin geleceğine yön veren kurumlar neden ülkemizde bir sorun gibi algılanır anlam veremiyorum. Ama dershanelerin kapatılıp kapatılmaması konusunu gündeme geldiğinde hep Nasrettin Hocanın  ‘’gölü mayalayıp ya tutarsa’’ dediği fıkrası aklıma gelir.

Öğrenci velisi öğrencini yanına alıp dershaneye kayıt için geliyor, öğrencinin takviye derslere ihtiyacı olduğunu öğrencinin geleceğine yönelik öğrencinin başarısına başarı katmak istediğini söylüyor. Dershanelerimizde bu konuda öğrencilerine sunacakları eğitim olanaklarından bahsediyor öğrenci velisi bu eğitim olanaklarında oldukça hoşnut oluyor ve canı gönülde öğrencisini dershaneye kayıt yaptırmak istiyor. Fakat ‘’ya tutarsa’’misali ya kapanırsa diye düşünerek karasızlıkla evine geri dönüyor öğrencinin geleceğinde ki akıbeti konusunda kafasındaki soru işaretlerine cevap arıyor.

Peki, nedir bu dershaneler?

Dershanelerin kuruluş amacı 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun Madde-6  a-b-c-d bendine göre Kurumun amacı; 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun genel ve özel amaçlarıyla temel ilkelerine uygun olarak öğrencileri;

a) Başarılı olmak istedikleri derslerde yetiştirmek ve bilgi düzeylerini yükseltmek, b) Bir üst okulun giriş sınavlarına hazırlamak, c) Kamu veya özel kuruluşlarca yapılacak olan sınavlara hazırlamak, d)Belli alanlarda ilerlemek amacıyla; araştırma ve inceleme yapmaya, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda uzmanlaşmaya teşvik etmek için gerekli çalışmaları yapmaktır. (http://ookgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2013_02/20044058_ozelogretimyonetmeligi.pdf)

Dershanelerin kuruluş amacı yukarıda belirtildiği gibi apaçık ortadadır. Eğitim öğretimde sınır yoktur ve dershaneler isteyen öğrencilere istekleri doğrultusunda eğitim öğretimine katkı sağlayan özel kuruluşlardır.

Dershaneler kapatılırsa ne olur?

Başbakanımız geçen yıl aynen şöyle demişti.

 ‘’Benim parası olmayan gücü olmayan vatandaşım tabi ki yavrusunu dershaneye göndermiyor. Evinde davarı varsa onu satıyordu kolunda bileziği olan varsa onu satıyordu kalkıp çocuğunu dershaneye gönderiyordu. Şimdi bu adalet mi?’’ …

Başbakanımın söylediği sözlere bende aynen katılıyorum. Dershaneler kapatılırsa evinde davarı olan kolunda bileziği olan onu satmak zorunda kalmayacak evindeki davarı kolundaki bileziği kendinde kalacak. Çünkü evinde davarı olan vatandaşımız davarını kolunda bileziği olan bileziğini satsa dahi maddi gücü imkânları yetip de öğrencisini özel ders bürolarına gönderemeyecek! Ve haliyle kolundaki bilezik kendine kalacak! Bu yüzden başbakanımızın sözüne aynen katılıyorum.

Ekonomide temel bir kural vardır: Arzı yasaklamak talep var olduğu sürece sadece karaborsayı besler kontrol elden çıkar. Dershaneler kaldırıldığında da olacağı şudur ki hâlihazırda var olan ‘özel ders sektörü’ yaygınlaşacak özel öğretimin kontrolü denetimi zorlaşacak ve eğitim başbakanımızın dediği gibi böyle bir durumda merdiven altına inecek. İki yıldan buyana dershaneleri kapatmak için Milli Eğitim Bakanlığımız elinden geleni yapmaktadır. İlimizde şöyle bir etrafımıza bakalım özel ders büroları ve etüt merkezlerindeki artışlara dershanelerin kapatılmasıyla neler olabileceğinin apaçık kanıtıdır.

Dershanelere fakir öğrenciler gidebilir mi?

5580 Sayılı Özel Eğitim Kurumları Kanununun Milli Eğitim Bakanlığı Özel Dershaneler Yönetmeliğine Göre :

 6.Bölüm Madde 57–(1) Kurumlar, kurumda okuma hakkını kazananlardan şehit ve malûl gazi çocukları ile malûl gazilere ücretsiz okutmada öncelik verir.

6.Bölüm Madde 57–(2) Aynı kuruma, birinci fıkrada sayılanların başvurusu kurumun ücretsiz okuma kontenjanından fazla olması hâlinde yerleştirme valilikçe yapılır. Birinci fıkrada sayılan öğrenci veya kursiyerlerden kuruma başvuruda bulunulmaması hâlinde, yüzde üçlük oranın tamamından kayıtlı öğrenci ve kursiyerler yararlandırılır.

6.Bölüm Madde 57–(3) Kurumlar, ücretsiz okutmakla yükümlü oldukları öğrenci ya da kursiyerlerden birinci fıkrada sayılanların dışındakileri tamamen ücretsiz veya bunların ücretlerinin toplam miktarı kadar öğrenim ücretinde % 25, % 50 veya % 75 oranında indirim uygulayarak daha fazla öğrenci veya kursiyer okutabilir.

Ücretsiz dershaneyle gidebilmek için nereye nasıl müracaat edilmesi gerekir?

6.Bölüm Madde 58– (3) Her ders yılı veya dönemde, kurumda ücretsiz okumak isteyen öğrenci veya kursiyerler bu isteklerini kuruma kayıt sırasında, “Özel Öğretim Kurumlarında Ücretsiz Okuyacak Öğrenci ve Kursiyerlere Ait Başvuru Formu”nu (EK-7) doldurarak başvurur. Ek-7 Formunu başvuru yaptığı kurumlardan temin edebilir. (Kaynak: http://ookgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2013_02/20044058_ozelogretimyonetmeligi.pdf)

Özetle: Dershaneler toplam kayıtlı kontenjanı oranı doğrultusunda belirli oranda ücretsiz öğrenci okutmakla kanunen yükümlüdür. Aynı zamanda dershaneler ders başarısı ve maddi imkânlarına göre de belirli indirimler yaparak öğrencilere yardımcı olmaktadırlar. Dershaneler kayıt yaptıran öğrencilerin gelir düzeyleri genellikle düşük veya orta kesim öğrencilerden oluşmaktadır. Çünkü dershaneler yaklaşık 20 kişilik sınıflarda grup olarak her öğrenci için bir ders saati ücreti ortalama 5 TL üzerinden hesaplanması nedeniyle öğrenci velilerinin bütçesine uygun bir şekil ücretlendirmektedirler. Oysa özel ders alan bir öğrenci bir saatlik ders ücreti karşılığı yaklaşık 50 TL dir bu durumda da özel ders maddi olanakları iyi olan öğrenciler almaktadır. Özel ders hizmeti alımında devletimizin mali açıdan kontrolü dershanelere göre oldukça güçtür.

120.000 Öğrenci üzerinde yapılan bir anket sonucuna göre dershaneye giden ve gitmeyenlerin gelir dağılımları tabloda verilmiştir:

 

DERSHANEYE GİTMEYEN

DERSHANEYE GİDEN

GELİR DÜZEYİ

GÖZLEM

%

SAYI

%

SAYI

GİDENLER İÇİNDEKİ %

250 TL 'den az

46.553

68,54

31.894

31,46

14.639

27,50%

250-500TL arası

47.314

53,1

25.124

46,9

22.190

41,68%

500- 750 TL arası

14.333

38,37

5.500

61,63

8.833

16,59%

750 - 1.000 TL arası

5.671

30,56

1.733

69,44

3.938

7,40%

1000-1.500TL arası

2.175

28,46

619

71,54

1.556

2,92%

1.500-2.000TL arası

967

28,65

277

71,35

690

1,30%

2.000 tl 'den fazla

1.114

24,33

271

75,67

843

1,58%

Cevapsız

1.893

70,95

1.343

29,05

550

1,03%

TOPLAM

120.000

55,63%

66.760

44,37%

53.240

100,00%

Kaynak: Seta Analiz-Mart 2011

SBS kalktı mı? Kalkacak mı? Kalktıysa yerine ne yapılacak?

Öğrencilerimizin eğitim öğretimi konusunda nasıl bir süreçten geçiyor? Nasıl bir eğitim öğretim modeli uygulanacak? Uygulanacak olan eğitim modeli kaç yıl uygulanabilir gibi cevabını bilenmeyen soru ve sorunlardan dolayı öğrencilerimiz ve velilerimiz nasıl bir yol izlemesi gerekiyor bilmiyor.

Liselere Giriş Sınavı (LGS) kaldırılıyor yerine Ortaöğretim Kurumları Sınavı (OKS) geliyor, OKS kaldırılıyor yerine aşamalı Seviye Belirleme Sınavı (SBS) geliyor, aşamalı SBS kaldırılıyor yerine sadece son sınıflara yönelik SBS geliyor, SBS kaldırılıyor ve öğrenciler hala önümüzdeki yıl hangi liseye nasıl kayıt yaptırabilecekler nasıl bir uygulamayla karşılaşacak bilmiyor. Keşke eğitim öğretimi üzerinde bir değişiklik yapılıyorsa tek hamlede yapılıp kalıcı olsa. Yazboz tahtasına dönüştürülmese. Çünkü alınan her kararda milyonlarca öğrenci etkileniyor, milyonlarca kitap sistem değişikliğinden dolayı çöpe gidiyor. Eskiden bir öğrenci ders çalıştığı kitabı atmaz küçük kardeşine saklardı. Ama şimdi bir öğrenci kardeşiyle aynı kitaptan ders çalışma olasılığı ancak kardeşi ikiz kardeşi olur ve aynı yıl sınava hazırlanması durumunda gerçekleşebilir.

Bu yıl son kez yapılan Seviye Belirleme Sınavı’nın (SBS) yerine nasıl bir model uygulanacağı konusunda Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, SBS’nin yerine getirilecek sistemle ilgili önemli ipuçları verdi. 2013-2014 Eğitim Öğretimin başlamasına az bir süre kalmasına rağmen SBS nin yerine nasıl bir eğitim modeli uygulanacağı konusunda maalesef ipuçlarıyla yetiniyoruz.

 

Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, SBS’nin yerine getirilecek sistemle ilgili verdiği ipuçlarına göre yıl içinde okullarda uygulanan bazı yazılı sınavlar, merkezî sistemle yapılacak. Öğrenciler bu sonuçlara göre okullara yerleştirilecek. Çok tercih edildiği için yığılmaların yaşandığı okullar için de ayrı sınav düzenlenecek.

SBS kalktı, dershanelere ihtiyaç var mı?

Milli Eğitim Bakanımızın SBS yerine uygulanacak eğitim modeli için verdiği ipuçlarına göre; yıl içinde okullarda uygulanan bazı yazılı sınavlar, merkezî sistemle yapılacak dedi. Bu dersler muhtemelen Türkçe, Matematik, Fen Bilgisi, Sosyal Bilgisi İngilizce gibi bazı dersler olmasını bekliyoruz.

LGS-OKS-SBS gibi sınavlar kalksa da Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı nın basın açıklamasına göre yine öğrenciler merkezi bir sınava tabi tutulacak. Üstelik tek sınav değil her ders için ayrı bir merkezi bir sınav yapılması bekleniyor. Aynı zamanda öğrencinin hedefi yükseksek örneğin Fen Lisesi, Anadolu Öğretmenler Lisesi, Sağlık Meslek Lisesi Gibi liselerden birini düşünüyorsa okullar kendileri ayrı ayrı sınavlar yapıp sınav sonuçlarına uygun gördükleri öğrencileri kayıt yapacaklardır.

Bir öğrenci üzerinden örnek verecek olursak;  Öğrencimizin adı Vahit olsun. Öğrencimiz Vahit’i neler bekliyor Vahit bir liseye kayıt yaptırabilmek için nelerle karışılacak ilimizden örnek vererek tahmini bir şekilde yorumlayalım.

Vahit İlimiz Kahramanmaraş’ın Mimar Sinan mahallesinde  (Serin Kent) ikamet etmekte olup Yunus Emre Ortaokul’unda 8.sınıf öğrencisidir. Öğrencimizin babası askeri ücretle çalışmaktadır. Öğrencisini özel ders bürosuna gönderebilecek maddi imkânı yoktur.

Vahit 6 ve 7.sınıfta başarılı bir öğrencidir. Vahit’i Annesi vahit’in lise eğitimine Sağlık Meslek Lisesi’nde devam etmesini isterken babası Anadolu Öğretmen Lisesinde eğitimine devam etmesi istemektedir. Vahit’in Hedefinde ise Çukurova Anadolu Elektrik Lisesi’nde lise eğitimi almak istemektedir.

Vahit’in ileriye yönelik istediği hedeflerinden birine ulaşması için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak olan merkezi yazılı sınavlarından (MYS) yüksek puan almak zorundadır. Çünkü hedefindeki liselerin ön kayıt şartı MYS ortalamasın 85 ve üzeridir. Vahit bu sınavlara hazırlanarak girmiş olduğu MYS ortalaması 100 üzerinden 86 ortalamaya ulaşmıştır.

Vahit’in MYS ortalaması 86 olduğu için bu okullara ön kayıt yaptırmayı hak kazanmıştır. Vahit’in ön kayıt yaptırmış olduğu Sağlık Meslek Lisesi, Anadolu Öğretmen Lisesi ve Çukurova Anadolu Elektrik Lisesi gibi liselere öğrencilerin talebi fazla olması nedeniyle bu liseler kendi bünyesinde sınav yapmayı ilan etmiştir.

Vahit bu okullarından birine kayıt yaptırabilmek için kayıt yaptırmayı düşündüğü okulun sınavlarına hazırlanıp başarılı olmak zorundadır. Vahit bu sınavlardan başarısız olması durmanda ise evine en yakın Tekstil Meslek Lisesine ya da İbrahim Çalık Anadolu Lisesine Milli Eğitim Bakanlığı Merkezi sitemiyle otomatik olarak yerleşmesi sağlanacaktır…

Vahit bu durumda kaç sınava girmiştir kısaca inceleyelim. 1)Kendi okulunda merkezi yazılı sınavlarından (MYS) ye girmiştir. 2) Kayıt yaptırmayı düşündüğü üç lisenin sınavına girmiştir. Kısaca Vahit adlı öğrenci toplamda 4 sınava girip rakiplerinden öne geçebilmek için bu sınavlara bir şekilde hazırlanmak zorundadır. SBS kalktı istediğim liseye gidebilirim şeklinde öğrencilerimizin asla düşüncesi olmasın.

Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, SBS’ nin yerine getirilecek sistemle ilgili verdiği ipuçlarına göre bir öğrenciyi bekleyen sınavlar bu şekilde olduğunu düşünmekteyim SBS Kalktı Dershaneye İhtiyaç Var mı? Sorusunun cevabını vahit adlı öğrencinin durumuna göre sizlerin takdirine bırakıyorum…

Önümüzdeki yıl dershaneler kapanacak mı?  Dershanelere bu yıl kayıt yaptırabilir miyiz?

5580 Sayılı Özel Eğitim Kurumları Kanununun Milli Eğitim Bakanlığı Özel Dershaneler Yönetmeliğine Göre:

5.Bölüm Madde 54– ç) Kurumlar ücret ilanlarını, Millî Eğitim Bakanlığının Bilişim Sistemleri (MEBBİS) programına işleyerek alınan çıktının bir örneğinin süresi içinde doğrudan bağlı bulundukları millî eğitim müdürlüğüne verir ve belirtilen süre sonuna kadar kurumda velilerin görebilecekleri bir yere asar. Mayıs ayından sonra açılan kurumlar ise bu işlemi kurum açma izni aldıkları tarihten itibaren bir ay içinde yaparlar.

Ülkemizde şuanda faaliyet gösteren 3808 dershane yukarıda verilen 54.Maddenin (ç) fıkrasına göre ücret ilanlarını vermiştir ve 3808 dershanenin tamamı öğrenci kayıtlarını başlatmış olup kayıt yapmaya da devam etmektedir. Aynı zamanda tüm dershanelerimizin 2013-2014 eğitim öğretim için öğretmen kadroları hazırdır. (Kaynak:http://HYPERLINK "http://ookgm.meb.gov.tr/www/ozel-dershaneler/icerik/182"ookgmHYPERLINK "http://ookgm.meb.gov.tr/www/ozel-dershaneler/icerik/182".HYPERLINK "http://ookgm.meb.gov.tr/www/ozel-dershaneler/icerik/182"mebHYPERLINK "http://ookgm.meb.gov.tr/www/ozel-dershaneler/icerik/182".gov.tr/www/HYPERLINK "http://ookgm.meb.gov.tr/www/ozel-dershaneler/icerik/182"ozelHYPERLINK "http://ookgm.meb.gov.tr/www/ozel-dershaneler/icerik/182"-dershaneler/HYPERLINK "http://ookgm.meb.gov.tr/www/ozel-dershaneler/icerik/182"icerikHYPERLINK "http://ookgm.meb.gov.tr/www/ozel-dershaneler/icerik/182"/182)

İlimizdeki dershaneler KPSS-YGS-LYS-YDS-ALES-SBS ve okul derslerine yardımcı olarak faaliyet göstermektedirler. Bu sınavlardan herhangi birinin kaldırılması ya da adının değişmesi dershanenin faaliyetini durdurma anlamına kesinlikle gelmez. Bu sebeple öğrenci velilerimizin dershanelerin kapanması konusunda herhangi bir terettüte kapılmayıp öğrencisinin eğitim öğretimini aksatmaması için istediği dershaneye kayıt yaptırmalarında herhangi bir sakınca yoktur.

İlimizdeki tüm dershaneler eğitim öğretim katkıda bulunan Türkiye genelinde yayın ağı bulunan saygın zincir dershanelerdir. Dershanelerimiz; Herhangi bir öğrencinin sağlığı oynamayan, toplumumuzun örf ve adetlerine saygı duyan, tüm faaliyetlerini kanunlar çerçevesinde yürüten, modern bir dershane ortamında sadece küçüklerin büyüklere değil, büyüklerin de küçüklere saygı gösterdiği alanında uzman öğretmen kadrosu ile en değerli varlıklarınız olan çocuklarınızın eğitim öğretim düzeyini üst sıralara taşımayı kendine ilke eden kuruluşlardır.

Dershaneler özel okula dönüşecek mi?

Milli Eğitim Bakanlığının yaptığı bir çalışmada dershanelere ‘’özel okul olmak istiyor musunuz’’? Şeklinde bir soru yöneltti ve buna göre Türkiye’deki 3.808 dershanenin yüzde 55’i “özel okul” olmak istiyorum şeklinde cevap vermiştir. Ancak 3.808 dershaneden sadece yüzde 20’si özel okul olabilecek fiziki konuma sahip olduğu yapılan incelemeler belirlenmiştir.

Milli eğitim bakanlığının şuna kadar resmi anlamada dershanelerle özel okula dönüşme konusunda biz dershane yöneticilerine yansıyan attığı tek adım sadece ‘’özel okula dönüşmek istiyor musunuz ‘’? Sorusundan ibarettir.

Basında gelin özel okul olun ya da özel okula dönüşün şeklinde ısrarcı bir tavır konulmaktadır. Ülkemizde bulunan 3.808 dershanenin tahminim % 80 hizmet verdiği binaların mülkiyeti kendilerine ait değildir ve kira ödemekle yükümlüdürler.

Kira ödeyen dershane sahipleri maddi olanakları olsa hizmet verdikleri binaların mülkiyetini kendileri olmazlar mıydı? Ya da kendilerine özel binalar yapmazlar mıydı?  Dershane binasının mülkiyeti kendine ait olmayan kira ödeyen bir dershane sahibi nasıl bahçeli bir okul açabilecek? Şuana kadar dershanelerin kapatılıp özel okula dönmesi konusunda arsa tahsisi teşviki verilmedi? Özel okul yaptırımı konusunda herhangi bir teşvik amaçlı maddi olanak sağlanmadı?

Dershanelerde fen edebiyat mezunu formasyon eğitimi almamış öğretmenler çalışabilmekte fakat özel okullarda fen edebiyat mezunu formasyon eğitim almayan öğretmenler öğretmen olarak çalışamamaktadır.  Dershanelerde çalışan öğretmenlerin tahminim % 80 i formasyon olmayan fen edebiyat mezunu öğretmenlerden oluşmaktadır.  Dershanelerin özel okula dönüşmesi durumda şuanda yürürlükte olan mevcut 5580 sayılı özel öğretim kanuna göre şuanda çalışmakta olan dershane öğretmenlerin % 80 i işsiz kalacaktır.

Dershanelerin özel okula dönüşmesi durumunda Milli Eğitim Bakanlığının öğrenci dönüşüm yapan dershanelere öğrenci vereceği basında ısrarla söylenmektedir. Hatta biz dershanecilerin onuruna dokun cümleler sarf edilmektedir.  Fakat hangi şartlarda? Ne kadar süreyle? Hangi öğrenci gruplardaki öğrenciler verilecek? Özel okula verilen öğrencilerin ücretlerini kim ne kadarını karşılayacak? Gibi soruların hiç birinin cevabı maalesef yoktur.

Dershanelerin özel okula dönüşmesi konusunda başbakanımız geçen yıl bir konuşmasında ‘’Ey dershaneciler eğer bu ülkede eğitim öğretime hizmet verecekseniz gelin okullaşın okullar kurun bizde sizden hizmet alımı yapalım. Sizin sınıflarını öğrencilerle biz dolduralım bedeli neyse bunun bedelini biz verelim. Sizi açıkta bırakacak değiliz. Biz yatırımda kurtulmuş oluruz sizde hizmetinize aynen devam edersiniz’’ demişti

Özetle: Dershanelere özel okula dönüşün deniyor fakat nasıl özel okula dönüşmesi gerektiği konusunda bir dirhem yol alınmamıştır, bir adım atılmamıştır. Dershane sahiplerinin olanağı olsa zaten neden özel okul açmasın? İster istemez Sayın: Süleyman Demirel’in bir sözü aklımıza takılı veriyor ‘’ Petrol vardı da biz mi içtik’’? 

Değerli veli ve öğrencilerimizin 2013-2014 yılında da yanında olacağımızı bir kez daha hatırlatır şimdiden yeni eğitim öğretim dönemlerinde başarılar dilerim.

Zafer BAŞA

Çözüm Dershanesi Müdürü

zafercdd@hotmail.com

Anahtar Kelimeler

Yorum Gönder